Belangrijke raadsvergaderingen over toekomst Twiske

Beste liefhebber van het Twiske,
Het Twiskebestuur heeft de ambitie grote toeristenstromen vanuit Amsterdam naar het Twiske te trekken. Men wil onder meer het bestemmingsplan wijzigen om het verbod op overnachtingen te schrappen. De plannen zijn groots, maar wie beschermt de natuur en de rust in ons unieke Natura2000-gebied? Wij doen er alles aan! Helpt u mee? Kom naar de raadsvergaderingen op 11, 14 en 25 november 
over de toekomst van het Twiske. En laat zien dat u wilt dat onze natuur en onze rust worden beschermd!Met groene groet, Hart voor het Twiske

 
Deze plannen zijn al in vergevorderd stadium:

  • uitbreiding Welcome to the Future naar meerdere dagen tot vier uur ’s nachts met camping voor 8.000 mensen
  • bouw vakantielodges bij de Sootersplas, waar tienduizenden beschermde smienten overwinteren, uniek in Europa
  • klimpark voor 30.000 bezoekers per jaar (met bijbehorend autoverkeer)
  • de hondenopvang (wat doet die in een natuurgebied?) uitbreiden naar meer dan 100 honden

Wie beschermt onze natuur en onze rust?
De ‘recreatie’-ambities strekken nog veel verder. Maar welke plannen zijn er om dit Natura2000-gebied en onze rust te beschermen? We wonen hier onder de rook en de roet van Amsterdam en Zaandam. Het Twiske is onze groene long, waar we even op adem kunnen komen. Dat bijzondere, kwetsbare stukje natuur moeten we koesteren!
 
Kom ook!
Wij gaan de bestuurders van Oostzaan en Landsmeer dringend oproepen de balans tussen natuur en recreatie te bewaken. Kom en steun onze oproep!
 
Raads- en commissievergaderingen: 11, 14 en 25 november!
– maandag 11 november 19.30 uur: commissievergadering gemeentehuis 
Oostzaan
– donderdag 14 november 20.00 uur: raadsvergadering gemeentehuis Landsmeer.  De SP presenteert daarin ook de resultaten van de Twiske-enquête. 
 maandag 25 november 19.30: raadsvergadering gemeentehuis Oostzaan (dan neemt de Raad een besluit)
 
Kom ook! Met hoe meer mensen we zijn, hoe duidelijker we maken dat we willen dat de Raadsleden doen wat hun taak is: de natuur en de rust in ons Twiske beschermen!

Wij trekken iets groens aan. U ook?
Als u ook wilt inspreken kunt u zich melden bij de griffier:
griffier@oostzaan.nl;griffier@landsmeer.nl

Verder nieuws:
Wetenschappelijk onderzoek in Stootersplas
Op de bodem van de Stootersplas troffen duikers kooien aan met biggenkadavers. Het blijkt te gaan om forensisch onderzoek om bij baby’s het tijdstip van overlijden te leren vaststellen. Onderzoeker Marco Pot van Universiteit Maastricht meldde op Observantonline.nl: “Het is veilig, je wordt er niet ziek van en we hebben goedkeuring van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; we werken op elf meter diepte en honderd meter van de kant af. Daarbij monitoren we of er nadelige gevolgen zijn, maar die zijn nog niet geconstateerd.”
 
Uiteraard willen wij zeker weten dat er geen risico’s zijn: voor mensen maar ook voor  smienten en andere dieren. We zullen de beheerder daarover onze vragen stellen en houden u op de hoogte.

 

Het Twiske behouden: dat moeten we samen doen!
Copyright ©Sandra Krens 2019 Stichting Hart voor Het Twiske, All rights reserved.