Conceptverslag bestuursvergadering recreatieschap Twiske

CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR RS TWISKE-WATERLAND 30 juni 2016

Hierin leest u onder andere:

Pottidiving wil ONDERWATERPARK:
“De heer Pot geeft een presentatie over het plan voor realisatie van een onderwaterpark in het recreatiegebied Het Twiske. Pottidiving is een duikschool die regelmatig te vinden is in Het Twiske in De Leers aan de Stootersplas. De duikschool wil een parcours maken, waarbij duikers zwemmen als in een tijdreis door de maritieme historie van Noord-Holland. Beginnend met zwerfkeien, die overgebleven zijn uit de laatste ijstijd en het Oerij, langs scheepswrakken die opgegraven zijn en opnieuw geplaatst zijn in het onderwaterpark, via botten van de walvisvaart, tot resten uit de laatste oorlog.”

En,
Problemen met 3e (laatste) festival:
“ID&T heeft inmiddels ook aangegeven het niet eens te zijn met de keuze van RNH voor Pleinvrees. Hierdoor is tussen en mét beide organisaties een conflict ontstaan. Inmiddels heeft Pleinvrees een advocaat ingeschakeld en zijn door beide organisaties WOB-verzoeken ingediend. Zij voegt hieraan toe dat zij diverse gesprekken heeft gevoerd met beide partijen, maar dat dit niet tot een oplossing heeft geleid. Zij meldt dat inhoudelijk niet verder op de zaak kan worden ingegaan, omdat op dit moment een juridische procedure loopt.”

Lees verder …