Grote opkomst donateursvergadering

Een grote opkomst en een levendige discussie. Dat kenmerkt de 2015 editie van onze jaarlijkse donateursvergadering van Stichting Hart voor Het Twiske op 27 oktober 2015.

Deelthema dit keer was de nieuwe visie van Het Twiske. Wat gaat er met het Twiske gebeuren?

Naast de aanwezige donateurs waren ook veel andere liefhebbers van het Twiske aanwezig. Zoals een vertegenwoordiger van de vogelwacht, van de IVN en van Landschap Noord Holland. Ook waren er (raads)leden van lokale politieke partijen aanwezig en de locatiemanager (beheerder) van het gebied.

In de plaatselijke krant is een artikel over de vergadering geschreven. Lees verder …

Notulen van de vergadering. Lees verder …