Het bestuur van Hart voor het Twiske

 

In april 2020 vond er een verandering in de samenstelling van het bestuur plaats. Sindsdien bestaat ons bestuur uit: 

  • Sandra Krens, voorzitter ad interim (actief bestuurslid sinds 2014)
  • Maartje Greunsven, secretaris (actief bestuurslid sinds 2017)
  • Milou Mulder, penningmeester (bestuursondersteuner sinds 2019)
  • Peter Hazes, adviseur (samenwerkingspartner sinds 2017)

Met de vele plannen die er zijn om het Twiske te exploiteren, hebben we veel te doen om de kwetsbare natuur in dit unieke gebied te beschermen. Gelukkig krijgen we steun van sterke en daadkrachtige partners. Toch is extra ondersteuning altijd welkom. Zou u het bestuur willen helpen het Twiske te beschermen, bijvoorbeeld door research te doen, bezwaarprocedures voor te bereiden, (ludieke) acties te organiseren of hand- en spandiensten te verrichten? Heel graag! Stuur een mail naar info@hartvoorhettwiske.nl. 

Comments & Responses

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.