Zienswijze beheerplan Natura2000 ingediend

Zienswijze van IVN en Hart voor het Twiske op het ontwerp Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld, Twiske (2016-2021, Provincie Noord-Holland).

Quote uit de zienswijze: “Vooropgesteld: het blijft een wat lastige constructie dat Het Twiske (dat als enige Natura 2000 gebied ook de status ‘recreatiegebied’ heeft) volgens Natura 2000 samen met Ilperveld-Oostzanerveld-Varkensland (waar het originele cultuurlandschap nog aanwezig is) één gebied is. Ook lastig omdat Het Twiske in 2004 niet is aangemeld voor de Habitatrichtlijn (zie pag. 27 beheerplan). De rede daarvoor is ons niet duidelijk. Zo lijkt Het Twiske, ook in dit beheerplan, een soort ‘wormvormig aanhangsel’. Alhoewel… het ligt midden tussen de overige natuurgebieden in, dus eigenlijk meer ‘een vreemde eend in de bijt’. Wanneer je kijkt naar de natuurhistorische achtergrond van de vier gebieden is het echter heel logisch dat het ‘IVOT’ als één Natura 2000 gebied wordt gezien.”
Lees verder …