Blog Archives

Gezamenlijke brandmail naar raads- en statenleden

Natuur als verdienmodel Moet de natuur beschermd worden? Natuurlijk! We moeten alles doen om het kleine beetje natuur, dat van alle kanten wordt bedreigd, te behouden. Dat vinden wij, en met ons talloze omwonenden en liefhebbers van de Twiske-natuur. Daarom hebben wij, samen met andere natuurminnende organisaties, een brandmail uitgestuurd naar raads- en statenleden. Want […]

Read More

Wetsvoorstel aanpak stikstof aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aangenomen. In Nederland zijn meer dan 130 Natura 2000-gebieden die een te hoge belasting van stikstof hebben. Het natura 2000 gebied “Ilperveld, Twiske, Oostzanerveld en Varkensland” behoort tot die groep waar de belasting te hoog is. Dat komt door economische […]

Post Tagged with , ,
Read More