VERSTERK ONS BESTUUR!

Het bestuur van Stichting Hart voor het Twiske bestaat op dit moment uit: 

  • Milou Mulder – voorzitter
  • José Berkhout – secretaris
  • Peter Hazes – penningmeester

Heel veel te doen om het Twiske te beschermen

Gelukkig krijgen we steun van sterke en daadkrachtige partners, zoals IVN, Milieufederatie Noord Holland, NatuurAlert Nederland, De Groene Ster Duurzaam op juridisch, natuurtechnisch, politiek en communicatief gebied. Dat is hard nodig, want er zijn grote plannen om het Twiske te exploiteren. Het dreigt een commercieel pretpark en festival terrein te worden. Door die overmatige recreatiedruk verdwijnen zeldzame vogels, zoals de smient, roerdomp, rietzanger, meervleermuis, maar ook zoogdieren zoals de Noordse woelmuis.

HELP MEE

Daarom zoeken we meer ondersteuning. Zou u willen helpen de prachtige, kwetsbare Twiske-natuur te beschermen? Heel graag! Er zijn verschillende mogelijkheden in het bestuur maar zeker ook daarbuiten. Denk aan helpen met research, voorbereiden van bezwaarprocedures, organiseren van excursies, of verrichten van hand- en spandiensten. U bent van harte welkom in ons mooie, warme netwerk!

Stuur een mail naar info@hartvoorhettwiske.nl

Comments & Responses

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.