Wat wordt de toekomst van Het Twiske?

Zoals u wellicht al weet is het Recreatieschap Twiske-Waterland bezig de visie op het Twiske te wijzigen. Het concept van deze zogeheten “Herijking van de visie” is kortgeleden goedgekeurd.

In onze donateursvergadering in oktober zullen we hier nog volop aandacht aan besteden.

Volgens het recreatieschap volgt nog voldoende inspaakmogelijkheid, maar wanneer is nog niet duidelijk.

De conceptvisie kunt u hier downloaden.