Grote opkomst Donateursvergadering 2015

Op 27 oktober was weer onze jaarlijkse donateursvergadering. Deelthema dit keer was de nieuwe visie op Het Twiske van het recreatieschap.

Slide 1

Hart voor het Twiske

De stichting Hart voor Het Twiske is voorvechter om, samen met recreanten en liefhebbers, beheerders en bestuurders, de bijzondere natuur- , landschaps– en recreatieve waarden van Het Twiske te behouden en te versterken.

Wat is Het Twiske?

    Het Twiske is een natuur- en recreatiegebied ten Noorden van Amsterdam tussen Landsmeer en Oostzaan. Het gebied heeft hoge natuurwaarden en is daarom aangewezen als beschermd Natura 2000 gebied.

    Verjaardagskalender

    Amateurfotograaf Wiesje Olie heeft een selectie van haar mooiste foto's van het Twiske gebundeld in een verjaardagskalender. De opbrengsten van deze kalender gaan naar onze stichting. Op verschillende locaties in Landsmeer hangen inkijkexemplaren. Wordt u nu donateur, dan ontvangt u een kalender als welkomstgeschenk

    Wordt nu donateur en ontvang de een kalender met prachtige foto's van Het Twiske!

    Stichting Hart voor Het Twiske behartigt de belangen van recreanten en liefhebbers van Het Twiske. Uw steun is daarvoor nodig. Wij krijgen geen subsidies of bijdragen van gemeenten. Als donateur steunt u ons niet alleen financieel, maar geeft u ons ook uw stem. Wij kunnen daardoor beter een vuist maken, daar waar het nodig is. Het Twiske behouden: dat moeten we samen doen!