Stichting Hart voor het Twiske

De stichting Hart voor Het Twiske is voorvechter om, samen met recreanten en liefhebbers, beheerders en bestuurders, de bijzondere natuur- , landschaps– en recreatieve waarden van Het Twiske te behouden en te versterken.

Slide 1

Wat is Het Twiske?

Het Twiske is een natuur- en recreatiegebied ten Noorden van Amsterdam tussen Landsmeer en Oostzaan. Het gebied heeft hoge natuurwaarden en is daarom aangewezen als beschermd Natura 2000 gebied.