Over ons

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Hyves
 • NuJIJ
 • Add to favorites
 • Email
 • PDF
 • Print
 • RSS
Samen voor Het Twiske

Stichting Hart voor Het Twiske wil samen met liefhebbers, beheerders en bestuurders de natuur-, landschaps- en recreatiewaarden van Het Twiske behouden en versterken. Wij volgen de ontwikkelingen kritisch, informeren onze achterban daarover en denken waar dat maar mogelijk is actief mee met de beheerders en bestuurders van dit gebied. Om daarbij sterker te staan is het belangrijk om een grote achterban te hebben. We zijn dan ook afhankelijk van steun. Schrijf u daarom in als liefhebber van Het Twiske en kom achter ons staan. Want alleen samen kunnen we zorgen dat Het Twiske behouden blijft!

Download hier ons visiedocument!

Dilemma

De kosten voor beheer zijn al jaren hoger dan het totaal aan bijdragen van de provincie en gemeenten, de rente-inkomsten en exploitatieopbrengsten. De bijdragen zijn de laatste twee jaren zelfs verlaagd hoewel de kosten stijgen. Het recreatieschap bezuinigt nu op beheer en onderhoud. Bruggen worden bijvoorbeeld vervangen door duikers, het bezoekerscentrum is opgeheven en enkele fietspaden zijn verdwenen.

Verder zoekt het recreatieschap naar mogelijkheden om de exploitatieopbrengsten te verhogen. Voorbeelden zijn het betaald parkeren, het toestaan van grote evenementen en van de uitbreiding van zorgboerderij De Marsen en Haven De Roemer.
Niet alle ontwikkelingen zijn mogelijk omdat dit gebied een Natura2000 gebied is, waarin bepaalde natuurwaarden worden beschermd door de Natuurbeschermingswet.

Bestuur

De volgende personen hebben zitting in het bestuur van de Stichting Hart voor Het Twiske:

 • Oliver Tan, voorzitter
 • Helmy Jurriaans, penningmeester
 • Sandra Krens, communicatie
 • We zitten nog te springen om een secretaris. Lijkt je dit een leuk om te doen? Neem dan contact met ons op!
Comité van aanbeveling
 • John Jansen van Galen, voorzitter Freelance journalist en schrijver
 • Robert Zaal, Directeur van de Wereldomroep
 • Lydia Rood, Schrijfster
 • Nathalie van Waterschoot, Rechter

Postadres : Postbus 58029, 1040 HA Amsterdam
E info@hartvoorhettwiske.nl


Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn wij gebonden aan strenge regels waardoor u verzekerd bent dat uw donatie goed wordt besteed (registratie Belastingdienst). Daarnaast is uw bijdrage belastingvrij of aftrekbaar van uw inkomen waardoor u minder belasting betaalt. Het meeste fiscale voordeel biedt een jaarlijkse gift (min. 5 jaar); u kunt dit aangeven door dit formulier.

Statuten

Uittreksel uit de Kamer van Koophandel

Jaarverslag 2015 (vastgesteld)
Jaarverslag 2014 (vastgesteld)
Jaarverslag 2013 (vastgesteld)
Jaarverslag 2012 (vastgesteld)
De jaarverslagen kunt u bij ons inzien/opvragen

Samen zorgen we dat het Twiske behouden blijft!