SAMEN VOOR HET TWISKE

Stichting Hart voor Het Twiske wil de natuur- en landschapswaarden van Het Twiske behouden en versterken. Wij volgen de ontwikkelingen kritisch en komen in actie wanneer dat nodig is. Om sterker te staan is een grote achterban belangrijk. Steun ons ook. Samen zorgen we dat Het Twiske behouden blijft.

BESCHERM DE NATUUR

Wij willen een gezonde balans tussen natuur en recreatie, waarbij de handhaving van de wettelijke Natura2000-regels om planten- en diersoorten te beschermen bovenaan moet staan. Dit betekent dat er geen plaats is voor recreatie die de natuur schaadt, zoals dance-festivals, die ook nog eens overlast geven voor omwonenden. Ook overnachtingen moeten verboden blijven, zodat de natuur na zonsondergang tot rust kan komen.

GEZONDE BALANS

Een gezonde balans houdt ook in dat er minstens evenveel moet worden geïnvesteerd in het behouden, versterken en uitbreiden van bestaande en potentiële natuurwaarden als in recreatieve voorzieningen. Vanaf 2010 was er een financieel tekort, waardoor er keuzes in beheer moesten worden gemaakt en inkomsten moesten worden aangetrokken. In 2012 werd ook nog eens structureel (5%) en incidenteel (5%) bezuinigd op de bijdragen van de deelnemers. Wij vinden dat dit niet nogmaals mag gebeuren!

Het gaat nu beter. De bijdragen zijn niet meer verlaagd, het beheer is afgestoten en er zijn meer exploitatie- opbrengsten. De financiën zijn in balans. Wij vinden dan ook dat er een beheerplan moet komen met duidelijke doelen, budgettering en planningen voor het behoud, de versterking en de uitbreiding van de natuurwaarden en dat schadelijke grootschalige recreatie uitsluit.

Niet voor niets heeft het Twiske de Natura 2000-status en behoort het tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Daar moeten we zuinig op zijn!

Bestuur
  • Milou Mulder  –  voorzitter (bestuursondersteuner sinds 2019)
  • José Berkhof  –  secretaris (samenwerkingspartner sinds 2015)
  • Peter Hazes   –  penningmeester (samenwerkingspartner sinds 2017)

E-mail: info@hartvoorhettwiske.nl

Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn wij gebonden aan strenge regels waardoor u verzekerd bent dat uw donatie goed wordt besteed (registratie Belastingdienst). Daarnaast is uw bijdrage belastingvrij of aftrekbaar van uw inkomen waardoor u minder belasting betaalt. Het meeste fiscale voordeel biedt een jaarlijkse gift (min. 5 jaar); u kunt dit aangeven door dit formulier.

Statuten

Meest recente jaarverslag: 2019
De jaarverslagen kunt u bij ons inzien/opvragen

SAMEN ZORGEN WE DAT HET TWISKE BEHOUDEN BLIJFT