Stichting Hart voor hetTwiske stapt naar de rechter over festivals

Roerdomp in het Twiske, foto Piet Brouwer

Stichting Hart voor het Twiske stapt naar de rechter. Zij klaagt de provincie aan, die festival Lente-Zomerkabinet voor 5 jaar een natuurvergunning gaf. En ook de gemeente Oostzaan, als zij het Zomerkabinet een evenementenvergunning en omgevingsvergunning verstrekt. Terwijl de procedure loopt, vraagt ze de rechter om festival Zomerkabinet op 4 en 5 september te verbieden. Behalve Hart voor het Twiske, dient ook het landelijke NatuurAlert een klacht in.

Het gaat heel slecht met de natuur. Hart voor het Twiske strijdt al jaren tegen festivals, vakantieparken/campings en vergaande vercommercialisering van het Twiske. Het Lentekabinet, dat nu vanwege corona in de zomer is gepland, krijgt nu een vergunning voor 32.000 festivalgangers. Dat zijn er weer 8000 meer dan daarvoor. Festival Welcome to the Future groeide van 7000 naar 27.000 bezoekers.

‘’Dit kàn gewoon niet in een Natura2000-gebied. Het moet steeds maar groter en groter. De maat is vol,’’ stelt Milou Mulder, voorzitter van Hart voor het Twiske. ‘’Deze groene oase midden in de Randstad trekt al 1,6 miljoen stedelingen. Zij komen hier voor hun rust. Maar deze gigantische massa’s festivalgangers, de keiharde muziek, en de flitsende lasershows verstoren de natuur in het Twiske.’’ 

Geen gebied voor evenementen

‘’Wij hebben hier op alle mogelijke manieren aandacht voor gevraagd. We spraken in bij alle betrokken gemeentes. Schreven artikelen. Demonstreerden in juni tegen evenementen en overnachtingen in de ontwerp-omgevingsvisie, en organiseerden een petitie die bijna 6000 keer is getekend. Het Twiske is ‘geen gebied voor evenementen,’ zoals het in de ontwerp-omgevingsvisie wordt genoemd, en mag dit ook nooit worden! Het is jammer dat we de rechter moeten inschakelen. Dat kost de gemeenschap nodeloos veel geld. Maar we hopen zo af te dwingen dat de wettelijk vereiste Europese Natura2000-bescherming wordt nageleefd.’’

NatuurAlert

Dankzij de input van velen, waaronder Hart voor het Twiske, NatuurAlert, IVN Twiske, en de juristen Lex Lohman en Jan Schouten, is de natuurvergunning gefileerd. Hij bevat onjuiste, ontbrekende of verouderde informatie over de in het Twiske levende soorten. Onderschatting van de effecten van de keiharde muziek van 100 decibel, de lasershows de vervoersstromen van 32.000 mensen en het zware vrachtverkeer voor de opbouw, resulteerden in een 23 pagina’s tellende aanklacht met een tiental bijlagen.

‘’We zijn heel blij met de steun van Natuur Alert. Deze organisatie maakt zich sterk voor de aantasting van de natuur in Nederland. Door de liberalisering is de natuurbescherming in Nederland steeds verder achterop geraakt. Zo dienen festivals om de beurs te spekken, terwijl zij de natuur in Natura2000-gebieden verstoren,’’ aldus Mulder.

Vogelrichtlijn-gebied

Het Twiske is een toevluchtsoord voor zo’n 120 vogelsoorten. Zij strijken hier neer om te broeden en hun jongen groot te brengen, of om uit te rusten op doortocht naar elders. In het voorjaar hoor je het jubelende gezang van de rietzanger, de sonore trilling van de snor. Of, als je geluk hebt, het diepe hoemp-geluid van de roerdomp, die zich schuil houdt in in het riet.

De roerdomp, snor, rietzanger en een aantal andere soorten, worden met uitsterven bedreigd. Daarom werd het Twiske in 2013 uitgeroepen tot Europees beschermd Natura2000-gebied, met een zogenaamde Vogelrichtlijn.

Bestemmingsplanwijziging?

In 2013 kwam ook het Bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan tot stand, waarin deze Europese natuurbeschermingsregels zijn verankerd. Overnachtingen en festivals zijn hier niet toegestaan. Er is geen evenemententerrein ingetekend. Je mag hier tussen zonsondergang en zonsopgang niet verblijven, zodat de natuur tot rust kan Komen.

Festivals zijn strijdig met het bestemmingsplan. Ze vonden jarenlang illegaal plaats, zo werd aangetoond via de Ombudsman. Er had een ontheffing op het bestemmingsplan moeten worden aangevraagd. En dat mag maximaal 10 jaar. Daarom bereidt de gemeente nu een bestemmingsplanwijziging voor, waarin het Twiske tot gebied voor evenementen wordt verklaard. Met de ontwerp-omgevingsvisie als eerste stap.

Vogels niet verstoren

‘’Dat zal Hart voor het Twiske niet laten gebeuren. Zo nodig stappen we ook hiervoor naar de rechter. De gemeente Oostzaan heeft een zorgplicht voor de natuur. En festivals verstoren de vogels,’’ aldus José Berkhof, secretaris van Hart voor het Twiske.

De Wet natuurbeschermingbevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt: het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1); het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2); het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3).