Actiegroep Hart voor Twiske naar rechter om festival Zomerkabinet te verbieden

enekele demonstranten (foto pascal fielmich)

(Frans van den Berg, Dinsdag 6 juli 2021 om 06:30, Oostzaan)

De actiegroep Hart voor Twiske stapt naar de rechter om het festival het Zomerkabinet op 4 en 5 september te verbieden. In de gemeenteraad van Oostzaan gingen namelijk de behandeling van het onderwerp en de stemmingen wegens tijdsgebrek niet door.

„We hadden liever gezien dat een meerderheid van de gemeenteraad zou besluiten om geen vergunningen te verlenen voor het komende festival”, verzucht José Werkhof van de actiegroep. Aan het begin van de avond werd door een dertigtal sympathisanten voor het gemeentehuis gedemonstreerd.

de demonstranten voor het gemeentehuis voor aanvang van de vergadering (foto pascal fielmich)

De oppositiepartijen D66 en CDA hadden collegepartij GroenLinks juist meegekregen in een motie om het komende festival al te verbieden. Normaal gesproken zou de motie met 7 van de 13 stemmen worden aangenomen, maar door de afwezigheid van GroenLinkser Noah van Dansik zouden de stemmen sowieso staken. Maandagavond kwam het echter niet eens zover. De laatste vergadering voor de zomervakantie liep dusdanig uit en eindigde in chaos, dat niet verder werd vergaderd.

verzet tegen festivals en overnachtingen (foto pascal fielmich)

„De motie kan een volgende keer weer in de raad komen, maar dat is pas na de zomervakantie. Dat is te laat. Daarom moeten we nu wel naar de rechter stappen. Het festival is strijdig met het bestemmingsplan. Ze hebben wel een ontheffing aangevraagd, maar het hele Twiske is Natura 2000-gebied en extra stikstofuitstoot is dan niet toegestaan. Nog los van het effect van geluid en licht op de dieren”, stipt Werkhof de punten aan waarmee ze naar de rechter gaan.

demonstranten voor het gemeentehuis

Organisator Bert de Rooij vindt de kritiek niet terecht. „Wij focussen ons op het duurzaam en veilig organiseren van een van Nederlands beste en mooiste festivals. Er is helemaal niks aan de hand met de vergunningen. Ik las iets wilds over onze stikstofuitstoot. Die is 0,00 want anders voldoen we ook niet aan de vergunning wet natuurbescherming.” Hij merkt tevens op dat de kaarten al zijn verkocht en de artiesten geboekt. „Net nu aan het einde van de pandemie mensen, veel jongeren, eindelijk weer het huis uit kunnen. Dan is dit ongepast.”

De discussie over de omgevingsvisie wordt door het uitstel pas in oktober gevoerd. Dan zullen de drie partijen proberen om in de toekomst geen festivals meer toe te staan in het Oostzaanse deel van het Twiske. Ook zijn zij tegen een mini-camping.

vooral de festivals roepen weerstand op