VERSTERK ONS BESTUUR!

Het bestuur van Stichting Hart voor het Twiske bestaat vanaf januari 2021uit: 

  • Milou Mulder – voorzitter
  • José Berkhout – secretaris
  • Peter Hazes – penningmeester

Heel veel te doen om het Twiske te beschermen

Gelukkig krijgen we steun van sterke en daadkrachtige partners, zoals IVN Twiske, NatuurAlert Nederland, De Groene Ster Duurzaam en Lex Lohman is onze milieu adviseur. Zij adviseren ons op natuurtechnisch, politiek en juridisch gebied. Dat is hard nodig, want ondernemers hebben grote plannen om het Twiske te exploiteren. De beheerder het Recreatieschap Twiske – Waterland gaat hier in mee. Het Twiske dreigt een pretpark en festival terrein te worden. Door deze overmatige commerciële druk verdwijnen zeldzame vogels, zoals de smient, roerdomp, rietzanger; ook de meervleermuis, rugstreeppad en zeldzame Noordse woelmuis.

HELP MEE
Daarom zoeken we meer ondersteuning. Zou u willen helpen de prachtige, kwetsbare Twiske-natuur te beschermen? Heel graag! Er zijn verschillende mogelijkheden in het bestuur maar zeker ook daarbuiten. Denk aan helpen met research, voorbereiden van bezwaarprocedures, organiseren van excursies, of verrichten van hand- en span diensten.
U bent van harte welkom in ons mooie, warme groene netwerk.

Stuur een mail naar info@hartvoorhettwiske.nl