Belangrijke raadsvergaderingen over toekomst Twiske


Hart van het Twiske is actief in corona tijd.

Festivals gingen niet door in 2020 en vooralsnog in 2021. Toch geeft dit ons geen adempauze. De vergunningen worden juist in deze jaren aangevraagd met het argument: we moeten weer verdienen en we willen nu voor 5 tot 10 jaar een vrijbrief krijgen.

Nog harder was Hart voor het Twiske actief in commissievergaderingen in 2020 en 2021 via zoom inspraak sessies. Helaas merkten wij dat de impact minder is. In corona veilig gesprek in februari 2021 met plaatsvervangend burgemeester en wethouder RO van Oostzaan konden zij dit beamen. Wij hopen dat onze argumenten goed worden meegenomen in de besluitvorming om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat festivals en vakantiepark hun vergunning krijgen. Die dreiging bestaat en dan is het hek van de dam.

Voor corona tijd deden wij een oproep: .

Oktober 2019

Beste liefhebber van het Twiske,
Het Twiskebestuur heeft de ambitie grote toeristenstromen vanuit Amsterdam naar het Twiske te trekken. Men wil onder meer het bestemmingsplan wijzigen om het verbod op overnachtingen te schrappen. De plannen zijn groots, maar wie beschermt de natuur en de rust in ons unieke Natura2000-gebied? Wij doen er alles aan! Helpt u mee? Kom naar de raadsvergaderingen op 11, 14 en 25 novemberover de toekomst van het Twiske. En laat zien dat u wilt dat onze natuur en onze rust worden beschermd!

Met groene groet, Hart voor het Twiske

Deze plannen zijn al in vergevorderd stadium:

  • Uitbreiding Welcome to the Future naar meerdere dagen tot vier uur ’s nachts in de broedtijd – einde juli –  van de beschermde roerdomp.
  • Bouw van 25 vakantiehuizen bij de Stootersplas, waar tienduizenden beschermde smienten overwinteren, uniek in Europa. Op het land is het  ook de habitat van de Noordse woelrat. Uniek in Europa.
  • Klimpark voor 30.000 bezoekers per jaar, met bijbehorend autoverkeer. Dit is helaas volbracht, echter zonder wettelijke vergunning.
  • De hondenopvang – wat doet die in een natuurgebied? –  wil uitbreiden naar meer dan 100 honden.

Wie beschermt onze natuur en onze rust?
De ‘recreatie’-ambities strekken nog veel verder. Maar welke plannen zijn er om dit Natura2000-gebied en onze rust te beschermen? We wonen hier onder de rook en de roet van Amsterdam en Zaandam. Het Twiske is onze groene long, waar we even op adem kunnen komen. Dat bijzondere, kwetsbare stukje natuur moeten we koesteren!

Kom ook!
Wij gaan de bestuurders van Oostzaan en Landsmeer dringend oproepen Het Twiske als natuurgebied te behouden. Krijgt u weer een oproep via in de nieuwsbrief? Kom en steun die.

Stichting Hart voor het Twiske sprak in op raads- en commissievergaderingen in 2019:
– oktober: commissievergadering Amsterdam Centrum
– november : commissievergadering gemeentehuis Oostzaan
– november: raadsvergadering gemeentehuis Landsmeer.
De SP presenteert daarin ook de resultaten van de Twiske-enquête
– november: raadsvergadering gemeentehuis Oostzaan

Met hoe meer mensen we zijn, hoe duidelijker we maken dat we willen dat de raadsleden doen wat hun taak is: de natuur en de rust in ons Twiske beschermen. En, dat de wethouders zich aan de wet houden.

Het Twiske behouden: dat moeten we samen doen!