Gaat het (natuur)recht zegevieren!?

Ondanks 7000 handtekeningen, ondanks een meerderheid in de raad, gaf de Provincie Noord-Holland op 9 mei jl. een natuurvergunning voor 5 jaar aan het Lentekabinet. Oostzaan verstrekte een Omgevingsvergunning en Evenementenvergunning.

Festival het Lentekabinet met 32.000 bezoekers staat gepland op 4 en 5 juni. Het vindt plaats in het Twiske, een Europees Natura2000-gebied, midden in het broedseizoen! We vragen de rechter in een kort geding om de natuur te beschermen. Als de rechter het festival toch door laat gaan, starten we een bodemprocedure.

We geven niet op!

Hart voor het Twiske wordt vertegenwoordigd door advocaat Hoen. Theo van Gelder van GroeneSterDuurzaam treedt op als deskundige. We krijgen advies van de juristen Lex Lohman, Jan Schouten en NatuurAlert. (NatuurAlert Nederland – Natuur en milieu herstellen. Samen opkomen voor de natuur in Nederland)

De rechtszaak dient op 3 JUNI 11.00 Gerechtsgebouw van de Provincie Noord-Holland, Jansstraat 81, Haarlem.

Kom je ook?

Je kunt ons ook financieel steunen via deze link http://www.hartvoorhettwiske.nl/doneer/

4 Responsesso far.

 1. Jaap schreef:

  Ook hierbij zie je dat burgemeesters en wethouders zwichten…
  1 corrupte bende waar niemand iets geeft om de mooie natuur.
  Zolang de zakken maar gevuld worden…

  • Stephie Kolman schreef:

   Weet iemand wat de uitkomst is van vandaag?
   De rechtszaak dient op 3 JUNI 11.00 Gerechtsgebouw van de Provincie Noord-Holland, Jansstraat 81, Haarlem.

 2. Recreatieschap Twiske-Waterland is een Gemeenschappelijke regeling. In die GR zijn het de burgemeesters van de deelnemende gemeenten die het natuurbeleid bepalen, en in het bestuur van Twiske-Waterland nemen zij zonder last of ruggespraak met hun gemeenten besluiten over het organiseren van festivals. Zij sluiten ook privaatrechtelijke contracten met festivalorganisatoren zonder dat daar burgers en raadsleden een bezwaar tegen kunnen indienen. Het beleid ligt dus al vast.
  Dan gaan de burgemeesters in hun eigen gemeente de vergunningen verlenen voor die evenementen. Enkel in dit stadium kunnen omwonenden een bezwaar indienen en een voorlopige voorziening aanvragen. De gang naar de rechter wordt sterk bemoeilijkt in alle schappen. Dat gebeurt door te late of zelfs ontbrekende bekendmaking van een besluit tot verlening van een vergunning. De festivals vinden meestal plaats voordat een bestuursrechter hierover geoordeeld heeft. De gemeenten leveren een besluit in na een hoorzitting, maar in haast elk geval komt het tot een afwijzing van de bezwaren. Dat betekent dat bewoners naar de Bestuursrechtbank moeten die op basis van de ‘discretionaire bevoegdheid’ van burgemeesters de beroepen ongegrond verklaart. Meestal moet je dan ook naar de Raad van State, omdat de gemeenten blijven dwars liggen. De burgemeesters hebben dus drie petten op, als bestuurders van het schap waarin ze het beleid bepalen, als vergunningverleners en uitvoerders van dat beleid, en dan hebben ze nog onterecht de ‘discretionaire bevoegdheid’ om festivals toch door te laten gaan. Met de omgevingsvergunningen die nodig zijn wordt veel gerommeld door ecobureaus waarvan de belangen intussen verstrengeld zijn met die van de festivalorganisatoren.
  Dit alles is in strijd met het Verdrag van Aarhus, dat de toegang tot informatie,inspraak in de besluitvorming en onbelemmerde toegang tot de rechter regelt. Dit verdrag geldt ook voor behoud van een gezonde biodiversiteit, voor alles wat met natuur en milieu te maken heeft. Het NNN word in de Provinciale ruimtelijke verordening geregeld en Natura2000 is een Europese bevoegdheid.
  Het festival is in strijd met de wetgeving.