KOM OOK! Landsmeer zegt nee tegen overnachting! Nu Oostzaan nog. KOM OOK!

KOM OOK! Landsmeer zegt nee tegen overnachting! Nu Oostzaan nog. KOM OOK!

In de Landsmeerse raadsessie van 14 november 2019 hebben tien insprekers mede namens de bevolking hun grote zorgen geuit over de plannen voor het Twiske. Ook overhandigde de SP de rapportage van een enquête onder Twiskebezoekers, van wie de meerderheid tegen overnachtingen is. De sprekers kregen steun van vele omwonenden op de tribune.
 
De raadsleden van Landsmeer luisterden goed. Ze reageerden met een unaniem: NEE!
NEE tegen uitbreiding van Welcome to the Future. NEE tegen overnachtingen in het Twiske.

KOM MAANDAG NAAR OOSTZAAN
Spreekt ook Oostzaan zich uit tegen overnachtingen? Dit zal blijken op maandag 25 november 2019: dan vergadert de gemeenteraad over de ambities voor het Twiske. Kom ook en vraag iedere Twiskeliefhebber mee die u kent! Met hoe meer mensen we zijn, hoe duidelijker we laten zien dat we willen dat de raadsleden ons kwetsbare stukje natuur beschermen!

Met groene groet,
Hart voor het Twiske

Te grote plannen voor het Twiske – afvoerput
Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het Recreatieschap Twiske-Waterland hebben ambitieuze plannen. Als het aan hen ligt, zuigt het Twiske een groot deel van de toeristenstroom aan waar Amsterdam vanaf wil. Ideeën hiervoor staan in een recent concept-ambitiedocument en betreffen veelal investeringen in recreatie. Een idee is bijvoorbeeld ‘avontuurlijk overnachten in de natuur’. Maar overnachten is in het Twiske wettelijk al 50 jaar niet toegestaan. Het Twiske is Natura2000-gebied en valt onder strenge Europese regels die de natuur en de biodiversiteit beschermen.

Kom MAANDAG naar Oostzaan!
Alle gemeenten die in het bestuur van het Twiske zijn vertegenwoordigd, zullen zich uitspreken over dit ambitiedocument. De gemeenteraad van Oostzaan doet dit aanstaande maandag 25 november 2019. Hart voor het Twiske, Platform TwiskeGeenPretpark, IVN Twiske, de Vogelbescherming en andere organisaties doen, mede namens omwonenden, een dringend beroep op de raadsleden: zeg net als Oostzaan NEE tegen overnachtingen!

Een helder nee zal duidelijkheid verschaffen voor de Haven, waar de onderneemster 25 vakantie lodges wil laten bouwen. Het plan is toeristen jaarrond te laten overnachten aan de Stootersplas, waar meer dan 10.000 beschermde, verstoringsgevoelige smienten overwinteren, en dat is uniek in Europa.

Bijlagen:
Resultaten enquête onder bezoekers Twiske
Petitie ‘Bouwen voor toeristen? Niet in het Twiske!’
Brandbrief Vogelbescherming

Petitie overhandigen aan de provincie
Maandag 25 november 2019 is een extra drukke dag voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de bescherming van Het Twiske, maar dat hebben we er graag voor over. Op 25 november wordt het ambitiedocument namelijk ook besproken door de leden van de Provinciale Staten. Hart voor het Twiske, Platform TwiskeGeenPretpark en IVN Twiske zullen inspreken met een dringend pleidooi tegen recreatie met overnachtingen. Ook overhandigen we de resultaten van de petitie ‘Bouwen voor toeristen? Niet in het Twiske!

Wanneer: maandag 25 november 2019
Hoe laat: 13.00 uur
Waar: gemeentehuis Haarlem

Verder nieuws

Uitbreidingsplannen klimpark en hondenopvang

·         Klimpark: in oktober 2019 is voor het klimpark een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Wij hebben vragen gesteld over de procedure om zeker te stellen dat de plannen passen binnen de regels van Natura2000 en bestemmingsplannen.

·         Hondenopvang: de kennel in het Twiske wil uitbreiden om 120 honden op te vangen in plaats van de huidige 40. Het is al de vraag of de huidige opvang past in het bestemmingsplan. Maar uitbreiding zal zeker moeten worden getoetst aan de regels van Natura2000 en het bestemmingsplan.

Wij volgen de procedures en houden u op de hoogte.

Het Twiske behouden: dat moeten we samen doen!

Bijlagen:

Resultaten enquête onder bezoekers Twiske

Petitie

Brandbrief Vogelbescherming