Petitie tegen festivals en vakantiepark in het Twiske massaal getekend!

Burgers komen in opstand tegen plannen van de gemeente Oostzaan om overnachtingen en festivals mogelijk maken in het Twiske. De Ontwerp-omgevingsvisie is hiervoor de eerste stap. Daarna volgt een wijziging in het paraplubestemmingsplan, waar dan geen inspraak over mogelijk is.

Stichting Hart voor het Twiske en PlatformTwiskeGeenPretpark slaan alarm, en start een petitie in mei 2021 die al binnen 3 weken door zo’n 4700 mensen is getekend. De Ontwerp-omgevingsvisie werd op 14 juni in de commissievergadering van Oostzaan behandeld.

‘’Ik ga graag naar festivals, maar waarom moet dat in een natuurgebied?’’ zegt een inwoner. ‘’Vakantiehuisjes in het Twiske? Wat een slecht idee. Ik ga naar het Twiske om te ontspannen in het groen.’’

De flyers werden huis voor huis verspreid in Oostzaan. Het aantal handtekeningen liep uiteindelijk in augustus op tot 6000 ondertekenaars. ‘’Mensen snakken naar groen. De echte attractie van Het Twiske is de natuur. Los van de juridische verplichtingen van de Natura 2000-wetgeving, kun je concluderen dat de meeste bezoekers helemaal geen festivals en overnachtingen willen,’’ stelt José Berkhof van PlatformTwiskeGeenPretpark. ‘’Wij hopen dat de raadsleden naar hun burgers zullen luisteren. ’’

Europees beschermd natuurgebied

Het Twiske is een groene oase midden in de dichtbevolkte Randstad. Het is een toevluchtsoord voor meer dan 120 vogelsoorten. Mensen komen hier voor hun rust. Maar hoe lang nog?

In coronatijd steeg het aantal bezoekers tot 1,6 miljoen. De komende 10 jaar explodeert dat aantal met 35 %. In de Ontwerp-omgevingsvisiewordt bijna het hele Twiske geannexeerd voor intensieve recreatie. Het biedt ruimte aan festivals en overnachtingen. Dat betekent groen licht voor de bouw van vakantiepark Twiske Haven, met 25 huisjes. 15 bungalows zijn 4 x 12 meter met riolering, elektra en pellet kachels, die het hele jaar open zijn. En daar blijft het niet bij, want Amsterdam wil ook toeristische onderkomens voor de aanzwellende stroom toeristen.

‘’Als deze ontwerp-omgevingsvisie wordt aangenomen, is het hek van de dam. Het Twiske dreigt overspoeld te worden door minstens 50.000 festivalgangers en toeristen. Wij willen hier geen rolkoffers. Het Twiske is een Europees beschermd Natura 2000-gebied. Evenementen en overnachtingen zijn hier NIET toegestaan. Hoe denkt de gemeente Oostzaan deze plannen te rijmen met haar zorgplicht voor de natuur?’’ vraagt Milou Mulder, voorzitter van Hart voor het Twiske.

Natura 2000

Het Twiske is een prachtig natuurgebied, een belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen, zoals de smient, en de bedreigde rietzanger, snor, roerdomp en bruine kiekendief. Er overwinteren 17.000 smienten op de Stootersplas, die hier komen om te paren.

Sinds 2013 valt Het Twiske onder het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden, die door Europa werden aangewezen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. Sindsdien valt het GEHELE GEBIED onder de strenge Europese natuurbeschermingsregels.

‘’Je mag hier niets doen wat de overlevingskansen van de beschermde soorten vermindert. Eigenlijk mag er helemaal niets in het Twiske Het is een beschermd natuurgebied. Recreatie mag alleen zolang je de natuur niet schaadt, zoals wandelen, fietsen, zwemmen of duiken,’’ zegt Bernard Ebbelaar, de Wetlandwacht die moet toezien op de naleving van de Vogelrichtlijn.

Nachtrust

Festivals met keiharde techno-muziek verstoren de vogels. Op festivals wordt de volumeknop opengedraaid tot wel 120 decibel (dB). Maar vogels verdragen slechts 50 dB, en zij hebben geen oordopjes. ´´Volgens wetenschappelijk onderzoek kan slechts 1 stressvol moment al grote gevolgen hebben voor de lange termijn, aldus Lidy Ridder van IVN/Twiske. ´´Vogels ontwikkelen een stresshormoon waardoor de overlevingskansen van de jongen verslechteren. Daarom zijn wij tegen festivals in dit Natura 2000-gebied.´´

IVN Twiske, Vogelbescherming Nederland en de Zaanse Vogelwacht waarschuwen ook voor de negatieve invloed van verblijfsrecreatie. ‘’In het Twiske mag je al 50 jaar niet overnachten. Dat heeft bijgedragen aan de diversiteit aan fauna. IVN Twiske pleit er dan ook voor de nachtrust voor het Twiske ten alle tijden te behouden.’’

In deze tijd staat de natuur steeds meer onder druk. Er sterven 1 miljoen van de 7 miljoen soorten uit (zie IPBES-rapport 2019). Daarom richt het recent aangenomen Plan Biodiversiteit (2021) van de Provincie Noord-Holland zich niet alleen op het beschermen, maar ook op het herstel van de natuur. Ook Oostzaan draagt hiervoor verantwoordelijkheid.

Festivals en overnachtingen nu verboden

Volgens het huidige Bestemmingsplan Buitengebied van Oostzaan zijn overnachtingen en evenementen verboden. ‘’Festivals vonden jaren zonder vergunning plaats. Daarom wil de gemeente het bestemmingsplan (omgevingsplan) wijzigen. De Ontwerp-omgevingsvisie is hiervoor de eerste stap. Maar dat kan helemaal niet, want de Europese Natura 2000-natuurbeschermingsregels moeten geborgd te zijn in het bestemmingsplan van Oostzaan,’’ stelt voorzitter Milou Mulder.

In de hoop deze plannen van tafel te krijgen, gaan de ‘waakhonden van het Twiske’ door met hun petitie, waarbij ze veel bijval krijgen.

Op maandag 14 juni om 19.15 uur zal Hart voor het Twiske buiten voor het gemeentehuis van Oostzaan de petitie aanbieden aan de nieuwe burgemeester Marvin Polak. Iedereen is welkom, waarbij we de coronaregels in acht nemen. Daarna volgt om 19.30 de commissievergadering over de Ontwerp-omgevingsvisie, met 7 of meer insprekers. ‘’Bouw niet voor toeristen en stop die festivals in het Twiske. Bescherm dit uniek Natura 2000-gebied,” luidt de boodschap. U kunt nog tekenen op https://hartvoorhettwiske.petities.nl