Kort geding om Zomerkabinet alsnog te verbieden: ’We betreuren dat het zover heeft moeten komen’

begin juli was er een demonstratie voor het gemeentehuis tegen de vercommercialisering van het Twiske, foto marcel molle

Frans van den Berg

Zaterdag 7 augustus 2021 om 14:50

In een kort geding wil de Stichting Hart voor het Twiske voorkomen dat het Zomerkabinet op 4 en 5 september doorgaat. Daarnaast is een rechtszaak aangevraagd om de vergunning voor het festival voor de komende vijf jaar in te trekken.

Onlangs gaf de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een natuurvergunning voor het festival af voor de komende vijf jaar. „Omdat het festival al over enkele weken wordt gehouden, hebben we ook een kort geding aangevraagd. Dat dient op 16 of 17 augustus. We betreuren dat het zover heeft moeten komen, maar de grens wat overlast betreft is bereikt”, benadrukt secretaris José Berkhof.

De afgelopen maanden heeft de actiegroep bezwaarschriften ingediend, ingesproken bij de raadsvergadering in Oostzaan, twee keer gedemonstreerd bij het gemeentehuis in Oostzaan en zesduizend mensen tekenden een petitie tegen festivals en overnachtingen in het Twiske.

De hoop was gevestigd op de raadsleden in Oostzaan. In de laatste vergadering voor het zomerreces stond een motie van GroenLinks op het programma om een einde te maken aan festivals op het Oostzaanse deel van het Twiske (de rest van het gebied ligt in Landsmeer). De motie kreeg steun van D66 en het CDA, maar werd die avond wegens tijdsgebrek niet behandeld. Overigens hadden anders de stemmen gestaakt omdat één GroenLinks raadslid afwezig was.

Te laat

De motie komt nu alsnog op 31 augustus aan de orde tijdens een extra raadsvergadering en kan dan een meerderheid halen. Kan dat wel, een festival verbieden een paar dagen voor aanvang? „Op zich is de behandeling van de motie te laat. Het college zal de motie dan naast zich neerleggen en de vergunning laten staan. Begrijpelijk, anders krijg je als gemeente een enorme schadeclaim”, geeft fractievoorzitter Marja van der Pol toe.

Toch wordt de motie ingediend. „We willen voorkomen dat het volgende festival in de lente doorgaat, net als in de jaren daarna. We zijn hier klaar mee. De festivals worden steeds groter, terwijl dit inmiddels een Natura 2000 gebied is. Dan moet je geen twee weken overlast, dat is inclusief de op- en afbouw, tijdens het broedseizoen hebben. Dit soort grootschalige festivals kan je beter op een afgelegen plek als vliegveld Lelystad houden”, stelt ze voor.

Verstoring

Ofwel, de editie van begin september gaat, tenzij het kabinet nog roet in het eten gooit, gewoon door. Met het kort geding wil de actiegroep Hart voor het Twiske dat dus voorkomen. „De natuurvergunning die is verleend deugt van geen kanten en dat willen we aantonen. Hoe kan het dat het festival nul stikstof geeft? Al die vrachtwagens en bezoekers dan! Of neem het effect op de roerdomp. Die vogel staat op de rode lijst omdat er nog maar enkele paartjes van zijn in Nederland. In het Twiske zijn dertien paren, terwijl het streven zeventien is. De ecoloog rapporteert nu dat de roerdomp al gewend is aan recreanten en dan wel een festival kan verdragen. Maar een fietser is onvergelijkbaar met keiharde muziek en een lichtshow”, geeft Berkhof als voorbeeld.

Daarnaast meent de actiegroep zijn festivals illegaal, omdat het bestemmingsplan dat niet toestaat. „Er wordt wel steeds een ontheffing verleend, maar dat kan je maar maximaal tien jaar doen. Hoe kan je dan voor vijf jaar een vergunning verlenen en opnieuw het aantal bezoekers vergroten. Het gaat maar door en dat willen wij stoppen.” Festivaldirecteur Bert de Rooij liet eerder in deze krant weten dat het afgeven van de vergunning juist ’bewijst dat wij het festival in harmonie met de natuur en de omgeving organiseren’.