Gezamenlijke brandmail naar raads- en statenleden

Natuur als verdienmodel

Moet de natuur beschermd worden? Natuurlijk! We moeten alles doen om het kleine beetje natuur, dat van alle kanten wordt bedreigd, te behouden. Dat vinden wij, en met ons talloze omwonenden en liefhebbers van de Twiske-natuur. Daarom hebben wij, samen met andere natuurminnende organisaties, een brandmail uitgestuurd naar raads- en statenleden. Want er is een grote beweging de andere kant op, van partijen die vinden dat de natuur er vooral is om te exploiteren. Zij hebben het over verdienmodellen in plaats van over investeren in natuurbehoud.

Toeristenstroom

Zo heeft Metropool Amsterdam grote ambities voor het Twiske, met steun van het Twiskebestuur. Hun streven is de immense toeristenstroom van Amsterdam af te buigen, onder meer naar wat zij noemen: het Twiskepark. Maar het Twiske is géén park. Het is een Natura-2000gebied! Dit betekent dat de wet bepaalt dat de natuur prioriteit moet hebben, boven recreatie. En zeker boven grootschalige recreatie die de natuur schaadt. 

Het Twiske is stiltegebied. Overnachten is verboden. En tóch …

Toch wil het bestuur toestaan dat: 

  • Welcome to the Future uitbreidt naar meer dagen met muziek tot vier uur ’s nachts en een camping voor uiteindelijk 8.000 mensen
  • er vakantielodges worden gebouwd bij de haven, waar ’s winters tienduizenden beschermde smienten verblijven, uniek in Europa 
  • de hondenopvang (wat doet die in een natuurgebied?) 3x zo groot wordt
  • het klimpark in de Twiskepoort jaarlijks uiteindelijk 30.000 bezoekers krijgt, en dus ook dat het autoverkeer toeneemt

Zeer zorgelijk

Kortom, wij maken ons ernstige zorgen over onze kwetsbare natuur. In het Twiske, maar ook in de rest van Noord-Holland. Daarom hebben wij, samen met Platform Twiske geen Pretpark, een brandmail geschreven naar de raadsleden die in het bestuur van het Twiske zitten. Ook hebben we ingesproken in de vergadering op 16 oktober van het Twiskebestuur, waar het ambitiedocument werd gepresenteerd.

In de bijlage vindt u onze:

brandmail aan raadsleden en statenleden om de Twiske-natuur te beschermen 

Bijlage bij brandmail: Zienswijze HVHT op concept-ambitiedoc Recreatieschap

Inspreektekst Hart voor het Twiske, Oliver Tan 

Inspreektekst Hart voor het Twiske, Sandra Krens

Inspreektekst Platform Twiske geen Pretpark, José Berk