Hart voor het Twiske slaat alarm

maandag 7 juni 15:49 – 2021 bron Rodi.nl)

OOSTZAAN – De gemeente Oostzaan wil overnachtingen en massale festivals volgens de stichting Hart voor het Twiske mogelijk maken in het Twiske. “De Ontwerp-omgevingsvisie is hiervoor de eerste stap”, aldus secretaris José Berkhof. “Daarna volgt een paraplubestemmingsplanwijziging, waar volgens de gemeente geen inspraak over mogelijk is.” Reden genoeg voor de stichting om alarm te slaan. Ze is een petitie gestart die al door zo’n 4.000 mensen is getekend.

Het Twiske is een groene oase midden in de dichtbevolkte Randstad. Het is een toevluchtsoord voor meer dan 120 vogelsoorten. Mensen komen hier voor hun rust. Maar hoe lang nog? Dat vraagt de stichting zit bezorgd af.

In coronatijd steeg het aantal bezoekers tot 1,6 miljoen, meldt de stichting. De komende tien jaar explodeert dat aantal met 35 %. In de ontwerp-omgevingsvisie wordt bijna het hele Twiske geannexeerd voor intensieve recreatie. Het biedt ruimte aan festivals en overnachtingen. Dat betekent groen licht voor de bouw van vakantiepark Twiske Haven, met 25 huisjes van 4 x 12 meter, riolering, elektra en pellet kachels, die het hele jaar open is. En daar blijft het niet bij, want Amsterdam wil ook toeristische onderkomens.

Voorzitter Milou Mulder: ‘’Als deze ontwerp-omgevingsvisie wordt aangenomen, is het hek van de dam. Het Twiske dreigt overspoeld te worden door minstens 50.000 festivalgangers en toeristen. Wij willen hier geen rolkoffers. Het Twiske is een Europees beschermd Natura 2000-gebied. Evenementen en overnachtingen zijn hier NIET toegestaan. Hoe denkt de gemeente Oostzaan deze plannen te rijmen met haar zorgplicht voor de natuur?’’

Natura 2000

Het Twiske is een belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen, zoals de smient, en de bedreigde rietzanger, snor, roerdomp en bruine kiekendief. Er overwinteren 17.000 smienten op de Stootersplas, die hier komen om te paren.

Sinds 2013 valt Het Twiske onder het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden, die door Europa werden aangewezen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. Sindsdien valt het gehele gebied onder de strenge Europese natuurbeschermingsregels.

‘’Je mag hier niets doen wat de overlevingskansen van de beschermde soorten vermindert. Eigenlijk mag er helemaal niets in Het Twiske. Het is een beschermd natuurgebied. Recreatie mag alleen zolang je de natuur niet schaadt, zoals wandelen, fietsen, zwemmen of duiken”, zegt Bernard Ebbelaar, de Wetlandwacht die moet toezien op de naleving van de Vogelrichtlijn.

Nachtrust

De stichting stelt dat festivals met keiharde techno-muziek de vogels verstoren. Op festivals wordt de volumeknop opengedraaid tot wel 120 decibel (dB). Maar vogels verdragen slechts 50 dB, en zij hebben geen oordopjes. “Volgens wetenschappelijk onderzoek kan slechts één stressvol moment al grote gevolgen hebben voor de lange termijn”, aldus Lidy Ridder van IVN Twiske. “Vogels ontwikkelen een stresshormoon waardoor de overlevingskansen van de jongen verslechteren. Daarom zijn wij tegen festivals in dit Natura 2000-gebied.”

IVN Twiske, Vogelbescherming Nederland en de Zaanse Vogelwacht waarschuwen ook voor de negatieve invloed van verblijfsrecreatie. “In Het Twiske mag je al vijftig jaar niet overnachten. Dat heeft bijgedragen aan de diversiteit aan fauna. IVN Twiske pleit er dan ook voor de nachtrust voor het Twiske ten alle tijden te behouden.’’

In deze tijd staat de natuur steeds meer onder druk. Er sterven 1 miljoen van de 7 miljoen soorten uit, wat blijkt uit een rapport uit 2019 van het Het onafhankelijke Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Daarom richt het recent aangenomen Plan Biodiversiteit (2021) van de Provincie Noord-Holland zich niet alleen op het beschermen, maar ook op het herstel van de natuur. Ook Oostzaan draagt hiervoor verantwoordelijkheid, benadrukt de stichting.

Oostzaners tegen festivals en overnachtingen

Volgens het huidige Bestemmingsplan Buitengebied van Oostzaan zijn overnachtingen en evenementen verboden. ‘’Festivals vonden jaren zonder vergunning plaats. Daarom wil de gemeente het bestemmingsplan (omgevingsplan) wijzigen. De Ontwerp-omgevingsvisie is hiervoor de eerste stap. Maar dat kan helemaal niet, want de Europese Natura 2000-natuurbeschermingsregels moeten geborgd te zijn in het bestemmingsplan van Oostzaan,’’ stelt Milou Mulder.

In de hoop deze plannen van tafel te krijgen, gaan de ‘waakhonden van het Twiske’ door met hun petitie, waarbij ze veel bijval krijgen. ‘Ik ga graag naar festivals, maar waarom moet dat in een natuurgebied?’ zegt een inwoner. ‘Vakantiehuisjes in Het Twiske? Wat een slecht idee. Ik ga naar het Twiske om te ontspannen in het groen.’ Huis-aan-huis’ worden flyers verspreid. Het aantal handtekeningen loopt op tot bijna 4000.

José Berkhof, tevens oprichter van PlatformTwiskeGeenPretpark: “Mensen snakken naar groen. De echte attractie van Het Twiske is de natuur. Los van de juridische verplichtingen van de Natura 2000-wetgeving, kun je concluderen dat de meeste Oostzaners helemaal geen festivals en overnachtingen willen. Wij hopen dat de raadsleden naar hun burgers zullen luisteren.’’

Op maandag 14 juni om 19.15 uur biedt Hart voor het Twiske buiten voor het gemeentehuis van Oostzaan de petitie aanbieden aan de nieuwe burgemeester, Marvin Polak. Iedereen is welkom, waarbij de coronaregels in acht worden genomen. Op dezelfde dag volgt de commissievergadering over de Ontwerp-omgevingsvisie, waar Hart voor het Twiske zal inspreken. ‘Bouw niet voor toeristen en stop die festivals in Het Twiske. Bescherm dit unieke Natura 2000-gebied,’ luidt de boodschap. Tekenen is nog mogelijk op https://hartvoorhettwiske.petities.nl