KOM OOK! Landsmeer zegt nee tegen overnachting! Nu Oostzaan nog. KOM OOK!

KOM OOK! Landsmeer zegt nee tegen overnachting! Nu Oostzaan nog. KOM OOK!

In de Landsmeerse raadssessie van 14 november hebben tien insprekers mede namens de bevolking hun grote zorgen geuit over de plannen voor het Twiske. Ook overhandigde de SP de rapportage van een enquête onder Twiskebezoekers, van wie de meerderheid tegen overnachtingen is. De sprekers kregen steun van vele omwonenden op de tribune.
 
De raadsleden van Landsmeer luisterden goed. Ze reageerden met een unaniem: NEE!
NEE tegen uitbreiding van Welcome to the Future. NEE tegen overnachtingen in het Twiske.
 

KOM MAANDAG NAAR OOSTZAAN
Spreekt ook Oostzaan zich uit tegen overnachtingen? Dit zal blijken op maandag 25 november: dan vergadert de gemeenteraad over de ambities voor het Twiske. Kom ook en vraag iedere Twiskeliefhebber mee die u kent! Met hoe meer mensen we zijn, hoe duidelijker we laten zien dat we willen dat de raadsleden ons kwetsbare stukje natuur beschermen!

Met groene groet,
Hart voor het Twiske

Te grote plannen voor het Twiske – afvoerput
Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het Recreatieschap Twiske-Waterland hebben ambitieuze plannen. Als het aan hen ligt, zuigt het Twiske een groot deel van de toeristenstroom aan waar Amsterdam vanaf wil. Ideeën hiervoor staan in een recent concept-ambitiedocument en betreffen veelal investeringen in recreatie. Een idee is bijvoorbeeld ‘avontuurlijk overnachten in de natuur’. Maar overnachten is in het Twiske wettelijk niet toegestaan. Het Twiske is Natura2000-gebied en valt onder strenge Europese regels die de natuur en de biodiversiteit beschermen.
 
Kom MAANDAG naar Oostzaan!
Alle gemeenten die in het bestuur van het Twiske zijn vertegenwoordigd, zullen zich uitspreken over dit ambitiedocument. De gemeenteraad van Oostzaan doet dit aanstaande maandag 25 november. Hart voor het Twiske, Platform TwiskeGeenPretpark, IVN Noord-Holland, de Vogelbescherming en andere organisaties doen, mede namens omwonenden, een dringend beroep op de raadsleden: zeg net als Landsmeer NEE tegen overnachtingen!
 
Een helder nee zal duidelijkheid verschaffen voor de Haven, waar de onderneemster vakantielodges wil laten bouwen. We hebben u al eerder geschreven over de gevreesde schade voor de natuur. Het plan is immers toeristen jaarrond te laten overnachten aan de Stootersplas, waar meer dan 17.000 beschermde, verstoringsgevoelige smienten overwinteren, en dat is uniek in Europa.
 
In de vergadering op 25 november in Oostzaan kan niet meer worden ingesproken (maar onze inspreekteksten bij eerdere vergaderingen liggen bij de raadsleden). We kunnen onze zorgen dus niet nogmaals laten horen. Maar we kunnen ons wel laten zien! 
 
KOM OOK! En vraag iedere liefhebber van het Twiske mee die u maar kent. Met hoe meer mensen we zijn, hoe duidelijker we laten zien dat we willen dat de raadsleden ons kwetsbare stukje natuur beschermen!
 
Wanneer: maandag 25 november
Hoe laat: 19.30 uur
Waar: gemeentehuis Oostzaan

 

Bijlagen:
Resultaten enquête onder bezoekers Twiske
Petitie ‘Bouwen voor toeristen? Niet in het Twiske!’
Brandbrief Vogelbescherming

 

Petitie overhandigen aan de provincie
Maandag 25 november is een extra drukke dag voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de bescherming van Het Twiske, maar dat hebben we er graag voor over. Op 25 november wordt het ambitiedocument namelijk ook besproken door de leden van de Provinciale Staten. Hart voor het Twiske, Platform TwiskeGeenPretpark en IVN Noord-Holland zullen inspreken met een dringend pleidooi tegen recreatie met overnachtingen. Ook overhandigen we de resultaten van de petitie ‘Bouwen voor toeristen? Niet in het Twiske!
 
Wanneer: maandag 25 november
Hoe laat: 13.00 uur
Waar: gemeentehuis Haarlem

 

Verder nieuws
 
Uitbreidingsplannen klimpark en hondenopvang

·         Klimpark: in oktober 2019 is voor het klimpark een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Wij hebben vragen gesteld over de procedure om zeker te stellen dat de plannen passen binnen de regels van Natura2000 en bestemmingsplannen.

·         Hondenopvang: de kennel in het Twiske wil uitbreiden om 120 honden op te vangen in plaats van de huidige 40. Het is al de vraag of de huidige opvang past in het bestemmingsplan. Maar uitbreiding zal zeker moeten worden getoetst aan de regels van Natura2000 en het bestemmingsplan.

Wij volgen de procedures en houden u op de hoogte.

 

Het Twiske behouden: dat moeten we samen doen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bijlagen:

Resultaten enquête onder bezoekers Twiske

Petitie

Brandbrief Vogelbescherming