Geldgebrek? Provincie Noord-Holland sponsort festival in Het Twiske….

Op 29 november 2022 besloot de gemeenteraad van Landsmeer geen festivals meer te willen in Natura 2000-gebied het Twiske. Nu beklaagt Recreatieschap Twiske Waterland zich over de gederfde inkomsten van € 80.000 . Purmerend dreigt zelfs hun bijdrage voor het Twiske te stoppen.

In een brief roept het Recreatieschap Twiske-Waterland de raad van Landsmeer ter verantwoording voor de misgelopen inkomsten. Daar moeten andere gemeentes voor op draaien! Zij eist dat de beslissing wordt teruggedraaid. Hetzelfde geldt voor Purmerend, die dreigt uit het bestuur van het Recreatieschap te stappen, en niet meer mee te betalen. En dat terwijl Landsmeer het lichtend voorbeeld is, en dat festivalinkomsten niet nodig zijn.

Financieel gezond

Het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft € 5 miljoen reserves, waarvan € 2 miljoen bestemmingsreserve. Uit de stukken blijkt dat zij in 2020, 2021 en 2022 winst heeft gemaakt. In de recente Kadernota 2024 wordt de komende jaren verlies begroot, maar daarbij zijn de stijgende parkeerinkomsten niet meegenomen. Ten onrechte.

Na een WOO/verzoek van het Recreatieschap blijkt dat de opbrengst van 2 festivals in 2021
€ 160.000 was, zo is vastgesteld in hun kostenoverzicht. Daar moeten echter € 40.000 onkosten voor het Recreatieschap van af. De netto opbrengst van 2 festivals is € 120.000. Dat is € 60.000 per festival. En dit is exclusief handhavingskosten, denk aan inzet politie, is hard nodig voor drugscontrole. De gemeente draait hiervoor op.

Stijgende parkeerinkomsten In coronatijd herontdekten mensen de natuur, en sindsdien stijgt het aantal bezoekers explosief. In 2020 bracht dit € 263.402 op, en in 2021 al € 380.693. Een stijging van € 120.000 in 1 jaar.

Er worden 100.000 huizen gebouwd in Amsterdam. Naar verwachting stijgt het aantal bezoekers de komende 10 jaar met 35%. Met andere woorden, het wegvallen van festivals wordt ruimschoots gedekt door stijgende parkeergelden.

Sponsoring festival met 25.000 euro In 2022 sponsorde de Provincie Noord-Holland het Lentekabinet met € 25.000. Maar de provincie kwam toch geld tekort? Wat zijn de motieven van de provincie om een commercieel festival te steunen met miljoenen winst voor de ondernemer. 

Daarover tasten wij in het duister.

Wat zal de rechter hiervan zeggen, als de aanklacht van Stichting Hart voor het Twiske op 20 april voor de rechter komt?

Het is diezelfde provincie die de natuurtoetsen voor de festivals moet beoordelen.

En steevast concludeert de provincie dat de vogels hier geen last van hebben, ook al stampen er 55.000 mensen rond en schalt de technomuziek met ruim 100 decibel uit de boxen in het  foerageergebied van o.a. de roerdomp, rietzanger, bruine kiekedief, vogels die op de rode lijst staan van uitsterven.  De provincie baseert dit op het natuuronderzoek van Tauw, in opdracht van en betaald door de festivalorganisator Dekmantel. Dit vecht Stichting Hart voor het Twiske aan op 20 april met een contra expertise door EcoNatura bureau aan de hand van  onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekrapporten.

Landsmeer luistert naar haar burgers

‘’Landsmeer wil geen grote festivals meer. De financiële belangen van het Recreatieschap zijn een belang waarmee wij rekening gehouden hebben, maar de belangen van natuur en rust worden inmiddels zwaarder gewogen. Veel mensen accepteren ook niet meer dat er inbreuk gemaakt wordt op de natuur,’’ schrijft het College van Landsmeer op 29 november 2022. Daarmee gaven deze volksvertegenwoordigers gehoor aan de wens van haar burgers. Want 7225 mensen tekenden de petitie tegen festivals en overnachtingen in het Twiske.

Natuurbescherming vereist Landsmeer is een lichtend voorbeeld voor de andere betrokken gemeentes (Amsterdam, Oostzaan, Purmerend, Zaandam en Waterland). Landsmeer houdt zich aan de zorgplicht voor de natuur, die Europa vereist. Want de natuur gaat dramatisch achteruit.

Je kunt Natura2000-gebieden niet als wingewest beschouwen. Je mag hier niets doen wat de natuur verstoort. Daar moeten alle overheden zich aan houden. Ook de landelijke overheid, zie de stikstofcrisis en de bouwstop. Ja, ook het Recreatieschap, die het Twiske als recreatiegebied exploiteert en steeds meer en grotere voor het laatst in 2022 activiteiten organiseert. Daarom stapt Stichting Hart voor het Twiske naar de rechter.

Recreatie zoekt stilte in de natuur Festival Welcome to the Future, dat in 2022 op Landsmeers gebied voor het laatst plaatsvond, had zelf al geconcludeerd dat festivals niet in een Natura2000-gebied passen. In maart vorig jaar kondigde organisator ID&T aan te stoppen. Zij heeft nu 10 miljoen geinvesteerd in een STILTEcentrum in Italie.’’Wij zijn op zoek naar zingeving en geluk.’’

ID&T voelt de tijdgeest heel goed aan.

Het is een vergissing dat recreanten vermaakt willen worden. Stilte en groen, dat is wat de stadsbewoner zoekt. De NATUUR ZELF is waar die 1,6 miljoen recreanten behoefte aan hebben. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Provincie. Die 55.000 festivalgangers moeten hun vertier dus elders zoeken.

Winstoogmerk

Rest de vraag waarom Natura2000-gebied het Twiske wordt bestuurd door Recreatieschap Twiske Waterland, en haar baas, Recreatie Noord-Holland NV. Zij behandelen het Twiske als recreatiegebied. In hun Kadernota 2024 komt het woord Natura2000 niet eens voor. Recreatie Noord-Holland NV. is een commerciële onderneming met winstoogmerk, met de Provincie als enige aandeelhouder. Volgens de jaarrekening verdient directeur Jos Gilliams maar liefst € 155.000 per jaar. Vanwege belangenverstrengeling werd er in 2022 nog een derde bestuurslaag gecreëerd, het Bestuursbureau Recreatieschappen, kosten € 80.000. Hoezo geldgebrek? Ga bezuinigen op de overheadskosten.

Festivals 10 jaar illegaal Verder is de toon die wordt aangeslagen opmerkelijk. Met hulp van de Ombudsman toonde Hart voor het Twiske aan dat festivals 10 jaar lang illegaal werden gehouden. Festivals zijn strijdig met de bestemmingsplannen van Landsmeer en Oostzaan. 10 jaar lang verzuimde men hiervoor een ontheffing aan te vragen, 10 jaar lang ontbraken de vereiste Omgevingsvergunningen.

De feiten op een rijtje: 

– het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft nog nooit een financieel tekort heeft gehad, maar zelfs overschotten.

– het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft 3 miljoen Algemene reserve en 2 miljoen Bestemmingsreserve.

– feit is dus dat er 5 miljoen op de bank staat.

– Het Twiske is een Natura 2000 gebied  dat voor iedereen toegankelijk behoort te zijn.

– delen van dit voor iedereen toegankelijk gebied, dus publiek domein, worden tijdelijk of permanent afgesloten door festivals en camping.

– de gang van zaken in het Twiske wordt bepaald door de NV Recreatie Noord-Holland (RNH). En deze NV is eigendom van de provincie Noord-Holland.

– de provincie wil haar onderneming RNH NV verkopen vanwege de ‘dubbele pet’ problematiek die hier ook speelt.

– wet- en regelgeving tot op de dag van vandaag festivals en campings in het Twiske verbiedt.

– de onderneming van de provincie verhuurt gronden van het Twiske voor activiteiten die in strijd zijn met vigerend recht.

– volgens de bestemmingsplannen van Landsmeer en Oostzaan ‘lawaaisporten, festivals, overnachten en campings’ verboden zijn.

– in de voorschriften staat aangegeven ‘instandhouding van de Natura 2000 doelstellingen’.

– de festivals in het Twiske alle jaren (10) zonder de verplichte omgevingsvergunning zijn gehouden. Waarbij festivals in strijd zijn met de vigerende bestemmingsplannen.

– in het Natura 2000 beheerplan IVOT is aangegeven mbt geluid en activiteiten er niet meer dan 35 dB(A) is toegestaan.

– in de Algemene Verordening van Recreatieschap het Twiske, onder Hoofdstuk 3 Bescherming Milieu en Natuurschoon, staat aangegeven: “Het is verboden om binnen het gebied zodanig geluid te veroorzaken, dat bezoekers, bewoners of dieren daarvan op het openbaar terrein, op de weg of openbaar water kennelijk overlast ondervinden”

Daarbij dient betrokken te worden de ‘dubbele pet’ en belangenverstrengeling van de provincie, die haar verantwoordelijkheden denkt te kunnen ontlopen door de verkoop van haar onderneming NV Recreatie Noord-Holland, die festivals tot op heden onrechtmatig entameert.

Waarbij de NV RNH niet schroomt om in een dreigbrief naar gemeente Landsmeer onwaarheden te vermelden. De opbrengst van festivals is een bruto opbrengst: hier moeten nog kosten van af. Ook toekomstige kosten, bijvoorbeeld herstel verzakkingen en gevolgschade.  Ook de managers, die bezig zijn met de festivals zijn kosten, die ten laste van de bruto opbrengsten dienen te komen. En als er een vermeende tegenvaller is, moet je de broekriem aanhalen: minder management.

Het Twiske is geen ondernemerspark. Een festival dient slechts het commerciele belang van de festivalorganisator in het Twiske.  De belastingbetaler draait op voor de handhavingskosten, ambtelijke kosten bij gemeenten en procedures, wat niet in het kostenplaatje is meegenomen.

Hart voor het Twiske
Milou Mulder, Voorzitter en Jose Berkhof, Secretaris


1.202 Responsesso far.

 1. pricel_mzPr schreef:

  сравнение
  20. Как выбрать долговечный прицел для охоты
  оптические прицелы [url=https://opticheskiy-pricel-odessa.co.ua]https://opticheskiy-pricel-odessa.co.ua[/url] .

 2. Azariah Small schreef:

  Hocam Ellerinize Sağlık, köpek oteli hakkında Detaylı ve Güzel Makale Olmuş.

 3. casino dcpa schreef:

  ?Apostar sin riesgo con el bono casino sin deposito!
  casino en linea con bono de bienvenida sin deposito [url=https://bono-casino-sin-deposito-peru.com/]bono sin deposito casino peru[/url] .

 4. Raymondtix schreef:

  Умение осмысливать сущности и рисков ассоциированных с отмыванием кредитных карт способно помочь людям избегать подобных атак и сохранять свои финансовые средства. Обнал (отмывание) кредитных карт — это механизм использования украденных или незаконно полученных кредитных карт для осуществления финансовых транзакций с целью сокрыть их происхождение и заблокировать отслеживание.

  Вот несколько способов, которые могут содействовать в уклонении от обнала кредитных карт:

  Сохранение личной информации: Будьте осторожными в связи предоставления личных данных, особенно онлайн. Избегайте предоставления картовых номеров, кодов безопасности и инных конфиденциальных данных на непроверенных сайтах.

  Надежные пароли: Используйте надежные и уникальные пароли для своих банковских аккаунтов и кредитных карт. Регулярно изменяйте пароли.

  Контроль транзакций: Регулярно проверяйте выписки по кредитным картам и банковским счетам. Это способствует своевременному выявлению подозрительных транзакций.

  Программы антивирус: Используйте антивирусное программное обеспечение и актуализируйте его регулярно. Это поможет защитить от вредоносные программы, которые могут быть использованы для похищения данных.

  Осмотрительное поведение в социальных медиа: Будьте осторожными в социальных сетях, избегайте размещения чувствительной информации, которая может быть использована для взлома вашего аккаунта.

  Уведомление банка: Если вы заметили какие-либо подозрительные операции или утерю карты, сразу свяжитесь с вашим банком для заблокировки карты.

  Обучение: Будьте внимательными к инновационным подходам мошенничества и обучайтесь тому, как предотвращать их.

  Избегая легковерия и принимая меры предосторожности, вы можете уменьшить риск стать жертвой обнала кредитных карт.

 5. Hey there! Let’s talk about a common issue many Instagram users face: account deactivation. It can happen for various reasons, such as violating Instagram’s community guidelines or falling victim to hacking attempts. If you’ve found yourself in this situation, don’t panic! [url=https://instagram-deactivated.com/]recover disabled instagram account[/url] is here to help. They specialize in assisting users with reactivating their Instagram accounts, whether they’ve been temporarily disabled or permanently banned. With their expert guidance and support, you can navigate the process of account recovery smoothly and efficiently. Additionally, they offer valuable tips and resources to help you safeguard your account against future risks. So, if you’re struggling to regain access to your Instagram account, remember that help is just a click away with [url=https://instagram-deactivated.com/]problems with instagram account access[/url] !

 6. Juliet Gordon schreef:

  I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 7. whyper sosyal schreef:

  thanks good.

 8. hesap social schreef:

  thanks good.

 9. can nps work in surgery

 10. [url=https://isynthroid.com/]generic synthroid online[/url]

 11. Earlene schreef:

  I believe this is among the so much significant information for me.
  And i’m happy studying your article. But should observation on some
  normal things, The web site taste is great, the articles is actually great :
  D. Excellent task, cheers

 12. lose money schreef:

  Excellent effort

 13. In the ever-evolving world of social media, Facebook remains a cornerstone for connecting with friends, family, and the world at large. However, what happens when access to your Facebook account is suddenly revoked? It’s a daunting prospect that can leave even the most seasoned social media users feeling adrift. But fear not – enter [url=https://instagram-deactivated.com/]how to recover instagram account after being hacked[/url] , the digital lifeline for users facing Facebook account woes. Whether you’ve fallen victim to hacking attempts, forgotten passwords, or other account-related issues, [url=https://instagram-deactivated.com/]help with regaining access to hacked instagram account[/url] is here to guide you through the murky waters of Facebook account recovery. With their expert insights and proactive approach, they’ll help you navigate the complexities of Facebook’s security protocols and regain control of your online presence. Say goodbye to account-related headaches and hello to seamless Facebook usage with [url=https://instagram-deactivated.com/]account deactivated instagram[/url] by your side!

 14. prodvizhen_cbKn schreef:

  Как увеличить посещаемость сайта: лучшие практики
  3
  сео сайта [url=https://www.seo-prodvizhenie-sayta.co.ua]https://www.seo-prodvizhenie-sayta.co.ua[/url] .

 15. prodvizhen_tbKn schreef:

  1
  сео оптимизация сайта [url=http://www.seo-prodvizhenie-sayta.co.ua/]http://www.seo-prodvizhenie-sayta.co.ua/[/url] .

 16. prodvizhen_xdKn schreef:

  Продвижение сайта: основные шаги к успеху
  4
  seo google [url=http://www.seo-prodvizhenie-sayta.co.ua]http://www.seo-prodvizhenie-sayta.co.ua[/url] .

 17. teplovizor_loSl schreef:

  Тепловизоры для охоты: какой выбрать и почему
  купить тепловизор [url=https://teplovizor-od.co.ua]https://teplovizor-od.co.ua[/url] .

 18. teplovizor_rcSl schreef:

  Сравнение тепловизоров разных производителей
  цена тепловизоры [url=https://teplovizor-od.co.ua/]https://teplovizor-od.co.ua/[/url] .

 19. teplovizor_htSl schreef:

  Тепловизоры для охоты: какой выбрать и почему
  тепловизор купить [url=http://teplovizor-od.co.ua/]http://teplovizor-od.co.ua/[/url] .

 20. Привет! Недавно столкнулся с такой ситуацией: приближался день рождения моего друга, и я хотел сделать ему по-настоящему особенный подарок. Но вот беда – внезапно закончились финансы. В такие моменты приходит на помощь портал zaim-fin.ru! Там я нашел много МФО, которые готовы выдать займы даже людям с плохой кредитной историей. Без лишних проверок и ожиданий. Благодаря этому я смог сделать другу приятный сюрприз и подарить ему то, о чем он давно мечтал. А еще на этом сайте есть много полезной информации о микрозаймах и советы по оформлению заявки на кредит. Рекомендую всем, кто столкнулся с подобной ситуацией!

 21. casino sppa schreef:

  Bonificacion instantanea: bono casino sin deposito
  bono de casino sin deposito [url=https://bono-casino-sin-deposito-peru.com/]casino online con bono sin deposito[/url] .

 22. casino xapa schreef:

  ?Juega gratis y gana en el casino con el bono sin deposito!

  casino online bono sin deposito [url=https://bono-casino-sin-deposito-peru.com/]casino online bono sin deposito[/url] .

 23. casino topa schreef:

  Obten tu bono casino sin deposito ahora mismo
  bono gratis para casino sin deposito [url=https://bono-casino-sin-deposito-peru.com/]casino en linea con bono de bienvenida sin deposito[/url] .

 24. casino hnpa schreef:

  Disfruta del mejor bono casino sin deposito
  bono gratis para casino sin deposito [url=https://bono-casino-sin-deposito-peru.com/]casino en linea con bono de bienvenida sin deposito[/url] .

 25. casino ecpa schreef:

  ?Juega y gana con el bono casino sin deposito!
  bono gratis para casino sin deposito [url=https://bono-casino-sin-deposito-peru.com/]casino en linea con bono de bienvenida sin deposito[/url] .

 26. [url=https://metformindi.online/]metformin online canada drug[/url]

 27. LOSE MONEY schreef:

  nice content!nice history!! boba 😀

 28. LOSE MONEY schreef:

  wow, amazing

 29. [url=http://pharmgf.online/]no prescription pharmacy paypal[/url]

 30. Antiban-Pro schreef:

  Are you considering deleting your Instagram account but feeling overwhelmed by the process? Look no further! At Antiban Pro, we understand that sometimes you need a break or want to part ways with social media platforms. Our service provides a seamless solution to delete your Instagram account without any hassle.

  With just a few simple steps, you can bid farewell to your Instagram presence and reclaim your time and privacy. Our user-friendly interface guides you through the process effortlessly, ensuring that your account is permanently deleted without any lingering traces.

  Why choose Antiban Pro? Our platform prioritizes security and confidentiality, ensuring that your personal information remains protected throughout the account deletion process. We value your trust and take every measure to safeguard your privacy.

  Say goodbye to unwanted notifications, endless scrolling, and digital noise. Deleting your Instagram account has never been easier with Antiban Pro by your side. Take control of your online presence and experience the freedom of disconnecting from social media.

  Ready to take the plunge and delete your Instagram account? Trust Antiban Pro to make the process smooth and stress-free. Say hello to a clutter-free digital life today!

  Antiban.pro – [url=https://antiban.pro/en/]steps to regain access to hacked instagram account[/url]

 31. [url=http://happyfamilystorerx.online/]mail order pharmacy[/url]

 32. ANTIBAN-PRO schreef:

  Feeling overwhelmed by the constant stream of updates and notifications on Facebook? Antiban Pro offers a solution to give yourself a break – temporarily deactivate your Facebook account. Our platform makes it easy to step back from the social media noise and take some time for yourself.

  Whether you need a short hiatus or want to reassess your digital habits, Antiban Pro provides a simple way to deactivate your Facebook account temporarily. Your profile will be hidden from others, and you can return whenever you’re ready, with all your data intact.

  Why choose Antiban Pro? We prioritize user well-being and offer solutions to help you maintain a healthy relationship with social media. Take control of your digital well-being and enjoy a break from the pressures of constant connectivity with Antiban Pro.

  Ready to take a step back from Facebook? Trust Antiban Pro to help you temporarily deactivate your account and recharge. Prioritize your mental health and enjoy a digital detox with Antiban Pro today!

  Antiban.pro – [url=https://antiban.pro/en/]tricks for recovering hacked instagram account[/url]

 33. Raymondtix schreef:

  Покупка фальшивых купюр является противозаконным иначе рискованным поступком, что может закончиться тяжелым законным воздействиям и вреду индивидуальной финансовой благосостояния. Вот несколько других причин, почему получение лживых банкнот представляет собой опасной или недопустимой:

  Нарушение законов:
  Покупка либо эксплуатация контрафактных денег считаются преступлением, противоречащим нормы общества. Вас в состоянии поддать судебному преследованию, что может привести к аресту, денежным наказаниям или постановлению под стражу.

  Ущерб доверию:
  Фальшивые деньги ухудшают доверенность в денежной организации. Их применение порождает угрозу для порядочных людей и предприятий, которые в состоянии претерпеть неожиданными убытками.

  Экономический ущерб:
  Разнос лживых денег причиняет воздействие на хозяйство, инициируя денежное расширение и подрывая общую денежную стабильность. Это имеет возможность привести к потере доверия к денежной системе.

  Риск обмана:
  Те, те, осуществляют производством контрафактных банкнот, не обязаны сохранять какие-то нормы характеристики. Лживые банкноты могут выйти легко распознаны, что, в итоге приведет к расходам для тех, кто собирается применять их.

  Юридические последствия:
  В ситуации захвата за использование контрафактных купюр, вас имеют возможность наказать штрафом, и вы столкнетесь с юридическими трудностями. Это может оказать воздействие на вашем будущем, включая возможные проблемы с трудоустройством и кредитной историей.

  Общественное и личное благополучие зависят от честности и доверии в финансовой сфере. Приобретение фальшивых банкнот не соответствует этим принципам и может иметь серьезные последствия. Предлагается держаться норм и вести только легальными финансовыми сделками.

 34. lose money schreef:

  nice content!nice history!! boba 😀

 35. scam schreef:

  wow, amazing

 36. scam schreef:

  wow, amazing

 37. Cannon Banks schreef:

  Hocam Ellerinize Sağlık Joseph Campbell Hakkında Detaylı ve Güzel Makale Olmuş.

 38. [url=http://lisinoprilos.online/]lisinopril 20 mg canada[/url]

 39. Raymondtix schreef:

  Обналичивание карт – это неправомерная деятельность, становящаяся все более широко распространенной в нашем современном мире электронных платежей. Этот вид мошенничества представляет тяжелые вызовы для банков, правоохранительных органов и общества в целом. В данной статье мы рассмотрим частоту встречаемости обналичивания карт, используемые методы и возможные последствия для жертв и общества.

  Частота обналичивания карт:

  Обналичивание карт является довольно распространенным явлением, и его частота постоянно растет с увеличением числа электронных транзакций. Киберпреступники применяют разные методы для получения доступа к финансовым средствам, включая фишинг, вредоносное программное обеспечение, скимминг и другие инновационные подходы.

  Методы обналичивания карт:

  Фишинг: Злоумышленники могут отправлять ложные электронные сообщения или создавать веб-сайты, имитирующие банковские системы, с целью получения личной информации от владельцев карт.

  Скимминг: Злоумышленники устанавливают устройства скиммеры на банкоматах или терминалах для считывания данных с магнитных полос карт.

  Вредоносное программное обеспечение: Киберпреступники разрабатывают вредоносные программы, которые заражают компьютеры и мобильные устройства, чтобы получить доступ к личным данным и банковским счетам.

  Сетевые атаки: Атаки на системы банков и платежных платформ могут привести к утечке информации о картах и, следовательно, к их обналичиванию.

  Последствия обналичивания карт:

  Финансовые потери для клиентов: Владельцы карт могут столкнуться с денежными потерями, так как средства могут быть списаны с их счетов без их ведома.

  Угроза безопасности данных: Обналичивание карт подчеркивает угрозу безопасности личных данных, что может привести к краже личной и финансовой информации.

  Ущерб репутации банков: Банки и другие финансовые учреждения могут столкнуться с утратой доверия со стороны клиентов, если их системы безопасности оказываются уязвимыми.

  Проблемы для экономики: Обналичивание карт создает экономический ущерб, поскольку оно стимулирует дополнительные затраты на борьбу с мошенничеством и восстановление утраченных средств.

  Борьба с обналичиванием карт:

  Совершенствование технологий безопасности: Банки и финансовые институты постоянно совершенствуют свои системы безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к картам.

  Образование и информирование: Обучение клиентов о методах мошенничества и том, как защитить свои данные, является важным шагом в борьбе с обналичиванием карт.

  Сотрудничество с правоохранительными органами: Банки активно сотрудничают с правоохранительными органами для выявления и пресечения преступных схем.

  Заключение:

  Обналичивание карт – серьезная угроза для финансовой стабильности и безопасности личных данных. Решение этой проблемы требует совместных усилий со стороны банков, правоохранительных органов и общества в целом. Только эффективная борьба с мошенничеством позволит обеспечить безопасность электронных платежей и защитить интересы всех участников финансовой системы.

 40. [url=https://ismetformin.online/]metformin 1mg[/url]

 41. Love this blog! The content is always so relevant and insightful, keep up the great work!

 42. [url=https://tadalafi.online/]tadalafil online united states[/url]

 43. rybelsus 3mg schreef:

  [url=https://synthroidam.online/]synthroid 100 mcg online[/url]

 44. child porn schreef:

  Wonderful content

 45. child porn schreef:

  Lovely, very cool

 46. child porn schreef:

  Incredible, well done

 47. Ana Y. Rowe schreef:

  Hocam Ellerinize Sağlık Gastronize bardak yıkama hakkında Detaylı ve Güzel Makale Olmuş.

 48. kids porn schreef:

  Marvelous, impressive

 49. Raymondtix schreef:

  Покупка фальшивых денег считается противозаконным либо опасным действием, что имеет возможность послать в тяжелым законным воздействиям или вреду личной денежной стабильности. Вот несколько последствий, почему приобретение лживых банкнот представляет собой рискованной или неуместной:

  Нарушение законов:
  Закупка либо воспользование лживых денег являются правонарушением, нарушающим правила государства. Вас способны поддать уголовной ответственности, что может повлечь за собой задержанию, денежным наказаниям и лишению свободы.

  Ущерб доверию:
  Лживые деньги нарушают веру к денежной системе. Их применение создает угрозу для надежных гражданских лиц и предприятий, которые в состоянии завязать неожиданными перебоями.

  Экономический ущерб:
  Распространение лживых денег осуществляет воздействие на экономическую сферу, вызывая распределение денег что ухудшает общественную финансовую устойчивость. Это может повлечь за собой утрате уважения к денежной системе.

  Риск обмана:
  Личности, которые, задействованы в созданием лживых денег, не обязаны сохранять какие-то стандарты степени. Фальшивые бумажные деньги могут выйти легко выявлены, что в конечном счете повлечь за собой убыткам для тех пытается применять их.

  Юридические последствия:
  В ситуации задержания за использование фальшивых купюр, вас в состоянии взыскать штраф, и вы столкнетесь с юридическими трудностями. Это может отразиться на вашем будущем, в том числе трудности с получением работы и кредитной историей.

  Общественное и личное благополучие зависят от правдивости и доверии в финансовых отношениях. Закупка поддельных банкнот нарушает эти принципы и может иметь важные последствия. Советуем соблюдать законов и осуществлять только законными финансовыми операциями.