Geldgebrek? Provincie Noord-Holland sponsort festival in Het Twiske….

Op 29 november 2022 besloot de gemeenteraad van Landsmeer geen festivals meer te willen in Natura 2000-gebied het Twiske. Nu beklaagt Recreatieschap Twiske Waterland zich over de gederfde inkomsten van € 80.000 . Purmerend dreigt zelfs hun bijdrage voor het Twiske te stoppen.

In een brief roept het Recreatieschap Twiske-Waterland de raad van Landsmeer ter verantwoording voor de misgelopen inkomsten. Daar moeten andere gemeentes voor op draaien! Zij eist dat de beslissing wordt teruggedraaid. Hetzelfde geldt voor Purmerend, die dreigt uit het bestuur van het Recreatieschap te stappen, en niet meer mee te betalen. En dat terwijl Landsmeer het lichtend voorbeeld is, en dat festivalinkomsten niet nodig zijn.

Financieel gezond

Het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft € 5 miljoen reserves, waarvan € 2 miljoen bestemmingsreserve. Uit de stukken blijkt dat zij in 2020, 2021 en 2022 winst heeft gemaakt. In de recente Kadernota 2024 wordt de komende jaren verlies begroot, maar daarbij zijn de stijgende parkeerinkomsten niet meegenomen. Ten onrechte.

Na een WOO/verzoek van het Recreatieschap blijkt dat de opbrengst van 2 festivals in 2021
€ 160.000 was, zo is vastgesteld in hun kostenoverzicht. Daar moeten echter € 40.000 onkosten voor het Recreatieschap van af. De netto opbrengst van 2 festivals is € 120.000. Dat is € 60.000 per festival. En dit is exclusief handhavingskosten, denk aan inzet politie, is hard nodig voor drugscontrole. De gemeente draait hiervoor op.

Stijgende parkeerinkomsten In coronatijd herontdekten mensen de natuur, en sindsdien stijgt het aantal bezoekers explosief. In 2020 bracht dit € 263.402 op, en in 2021 al € 380.693. Een stijging van € 120.000 in 1 jaar.

Er worden 100.000 huizen gebouwd in Amsterdam. Naar verwachting stijgt het aantal bezoekers de komende 10 jaar met 35%. Met andere woorden, het wegvallen van festivals wordt ruimschoots gedekt door stijgende parkeergelden.

Sponsoring festival met 25.000 euro In 2022 sponsorde de Provincie Noord-Holland het Lentekabinet met € 25.000. Maar de provincie kwam toch geld tekort? Wat zijn de motieven van de provincie om een commercieel festival te steunen met miljoenen winst voor de ondernemer. 

Daarover tasten wij in het duister.

Wat zal de rechter hiervan zeggen, als de aanklacht van Stichting Hart voor het Twiske op 20 april voor de rechter komt?

Het is diezelfde provincie die de natuurtoetsen voor de festivals moet beoordelen.

En steevast concludeert de provincie dat de vogels hier geen last van hebben, ook al stampen er 55.000 mensen rond en schalt de technomuziek met ruim 100 decibel uit de boxen in het  foerageergebied van o.a. de roerdomp, rietzanger, bruine kiekedief, vogels die op de rode lijst staan van uitsterven.  De provincie baseert dit op het natuuronderzoek van Tauw, in opdracht van en betaald door de festivalorganisator Dekmantel. Dit vecht Stichting Hart voor het Twiske aan op 20 april met een contra expertise door EcoNatura bureau aan de hand van  onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekrapporten.

Landsmeer luistert naar haar burgers

‘’Landsmeer wil geen grote festivals meer. De financiële belangen van het Recreatieschap zijn een belang waarmee wij rekening gehouden hebben, maar de belangen van natuur en rust worden inmiddels zwaarder gewogen. Veel mensen accepteren ook niet meer dat er inbreuk gemaakt wordt op de natuur,’’ schrijft het College van Landsmeer op 29 november 2022. Daarmee gaven deze volksvertegenwoordigers gehoor aan de wens van haar burgers. Want 7225 mensen tekenden de petitie tegen festivals en overnachtingen in het Twiske.

Natuurbescherming vereist Landsmeer is een lichtend voorbeeld voor de andere betrokken gemeentes (Amsterdam, Oostzaan, Purmerend, Zaandam en Waterland). Landsmeer houdt zich aan de zorgplicht voor de natuur, die Europa vereist. Want de natuur gaat dramatisch achteruit.

Je kunt Natura2000-gebieden niet als wingewest beschouwen. Je mag hier niets doen wat de natuur verstoort. Daar moeten alle overheden zich aan houden. Ook de landelijke overheid, zie de stikstofcrisis en de bouwstop. Ja, ook het Recreatieschap, die het Twiske als recreatiegebied exploiteert en steeds meer en grotere voor het laatst in 2022 activiteiten organiseert. Daarom stapt Stichting Hart voor het Twiske naar de rechter.

Recreatie zoekt stilte in de natuur Festival Welcome to the Future, dat in 2022 op Landsmeers gebied voor het laatst plaatsvond, had zelf al geconcludeerd dat festivals niet in een Natura2000-gebied passen. In maart vorig jaar kondigde organisator ID&T aan te stoppen. Zij heeft nu 10 miljoen geinvesteerd in een STILTEcentrum in Italie.’’Wij zijn op zoek naar zingeving en geluk.’’

ID&T voelt de tijdgeest heel goed aan.

Het is een vergissing dat recreanten vermaakt willen worden. Stilte en groen, dat is wat de stadsbewoner zoekt. De NATUUR ZELF is waar die 1,6 miljoen recreanten behoefte aan hebben. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Provincie. Die 55.000 festivalgangers moeten hun vertier dus elders zoeken.

Winstoogmerk

Rest de vraag waarom Natura2000-gebied het Twiske wordt bestuurd door Recreatieschap Twiske Waterland, en haar baas, Recreatie Noord-Holland NV. Zij behandelen het Twiske als recreatiegebied. In hun Kadernota 2024 komt het woord Natura2000 niet eens voor. Recreatie Noord-Holland NV. is een commerciële onderneming met winstoogmerk, met de Provincie als enige aandeelhouder. Volgens de jaarrekening verdient directeur Jos Gilliams maar liefst € 155.000 per jaar. Vanwege belangenverstrengeling werd er in 2022 nog een derde bestuurslaag gecreëerd, het Bestuursbureau Recreatieschappen, kosten € 80.000. Hoezo geldgebrek? Ga bezuinigen op de overheadskosten.

Festivals 10 jaar illegaal Verder is de toon die wordt aangeslagen opmerkelijk. Met hulp van de Ombudsman toonde Hart voor het Twiske aan dat festivals 10 jaar lang illegaal werden gehouden. Festivals zijn strijdig met de bestemmingsplannen van Landsmeer en Oostzaan. 10 jaar lang verzuimde men hiervoor een ontheffing aan te vragen, 10 jaar lang ontbraken de vereiste Omgevingsvergunningen.

De feiten op een rijtje: 

– het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft nog nooit een financieel tekort heeft gehad, maar zelfs overschotten.

– het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft 3 miljoen Algemene reserve en 2 miljoen Bestemmingsreserve.

– feit is dus dat er 5 miljoen op de bank staat.

– Het Twiske is een Natura 2000 gebied  dat voor iedereen toegankelijk behoort te zijn.

– delen van dit voor iedereen toegankelijk gebied, dus publiek domein, worden tijdelijk of permanent afgesloten door festivals en camping.

– de gang van zaken in het Twiske wordt bepaald door de NV Recreatie Noord-Holland (RNH). En deze NV is eigendom van de provincie Noord-Holland.

– de provincie wil haar onderneming RNH NV verkopen vanwege de ‘dubbele pet’ problematiek die hier ook speelt.

– wet- en regelgeving tot op de dag van vandaag festivals en campings in het Twiske verbiedt.

– de onderneming van de provincie verhuurt gronden van het Twiske voor activiteiten die in strijd zijn met vigerend recht.

– volgens de bestemmingsplannen van Landsmeer en Oostzaan ‘lawaaisporten, festivals, overnachten en campings’ verboden zijn.

– in de voorschriften staat aangegeven ‘instandhouding van de Natura 2000 doelstellingen’.

– de festivals in het Twiske alle jaren (10) zonder de verplichte omgevingsvergunning zijn gehouden. Waarbij festivals in strijd zijn met de vigerende bestemmingsplannen.

– in het Natura 2000 beheerplan IVOT is aangegeven mbt geluid en activiteiten er niet meer dan 35 dB(A) is toegestaan.

– in de Algemene Verordening van Recreatieschap het Twiske, onder Hoofdstuk 3 Bescherming Milieu en Natuurschoon, staat aangegeven: “Het is verboden om binnen het gebied zodanig geluid te veroorzaken, dat bezoekers, bewoners of dieren daarvan op het openbaar terrein, op de weg of openbaar water kennelijk overlast ondervinden”

Daarbij dient betrokken te worden de ‘dubbele pet’ en belangenverstrengeling van de provincie, die haar verantwoordelijkheden denkt te kunnen ontlopen door de verkoop van haar onderneming NV Recreatie Noord-Holland, die festivals tot op heden onrechtmatig entameert.

Waarbij de NV RNH niet schroomt om in een dreigbrief naar gemeente Landsmeer onwaarheden te vermelden. De opbrengst van festivals is een bruto opbrengst: hier moeten nog kosten van af. Ook toekomstige kosten, bijvoorbeeld herstel verzakkingen en gevolgschade.  Ook de managers, die bezig zijn met de festivals zijn kosten, die ten laste van de bruto opbrengsten dienen te komen. En als er een vermeende tegenvaller is, moet je de broekriem aanhalen: minder management.

Het Twiske is geen ondernemerspark. Een festival dient slechts het commerciele belang van de festivalorganisator in het Twiske.  De belastingbetaler draait op voor de handhavingskosten, ambtelijke kosten bij gemeenten en procedures, wat niet in het kostenplaatje is meegenomen.

Hart voor het Twiske
Milou Mulder, Voorzitter en Jose Berkhof, Secretaris


Comments & Responses

706 Responsesso far.

 1. lose money schreef:

  I participated on this casino platform and managed a substantial cash, but after some time, my mother fell ill, and I needed to cash out some funds from my account. Unfortunately, I faced difficulties and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to such casino site. I plead for your help in lodging a complaint against this website. Please assist me in seeking justice, so that others won’t face the pain I am going through today, and prevent them from shedding tears like mine.

 2. scam schreef:

  I engaged on this gambling website and succeeded a substantial amount, but after some time, my mom fell ill, and I required to cash out some earnings from my casino account. Unfortunately, I experienced problems and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mother died due to this gambling platform. I request for your support in bringing attention to this website. Please support me to obtain justice, so that others do not face the hardship I am going through today, and stop them from crying tears like mine.

 3. Zaimok schreef:

  Время не ждет, и когда речь заходит о необходимости в срочных денежных средствах, сервис mikro-zaim-online.ru приходит на помощь, предлагая [url=https://mikro-zaim-online.ru/bez-otkaza/]займ без отказа[/url]. Наша платформа создана для тех, кто ценит свое время и ищет мгновенное решение своих финансовых вопросов. Присоединяйтесь к числу довольных клиентов, которые уже оценили удобство и скорость нашего сервиса.

 4. Когда на карту срочно нужны деньги, вы можете полагаться на нас. Наши услуги на сайте mikro-zaim-online.ru позволяют вам [url=https://mikro-zaim-online.ru/beз-otkaza/]где взять кредит без отказа на карту срочно[/url]. Мы сотрудничаем с различными МФО, чтобы предложить вам лучшие предложения. Независимо от вашей финансовой ситуации, мы гарантируем, что найдем оптимальное решение. У нас нет избыточных формальностей и ограничений. Если вам срочно нужны средства, перейдите по ссылке и оставьте заявку. Мы заботимся о вашем комфорте и стараемся помочь вам решить финансовые трудности быстро и эффективно.

 5. scam schreef:

  I played on this online casino site and won a considerable sum of money, but later, my mom fell ill, and I required to take out some money from my balance. Unfortunately, I faced difficulties and could not complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to such gambling platform. I plead for your assistance in lodging a complaint against this site. Please help me to achieve justice, so that others do not face the hardship I am going through today, and prevent them from crying tears like mine.

 6. [url=https://semaglutideozempic.online/]wegovy canada[/url]

 7. [url=https://rybelsus.monster/]purchase semaglutide[/url]

 8. semaglutide 14mg schreef:

  [url=http://semaglutidewegovy.shop/]wegovy over the counter[/url]

 9. criminal schreef:

  Fabulous, well executed

 10. lose money schreef:

  I played on this gambling website and won a significant amount, but after some time, my mom fell sick, and I needed to cash out some money from my casino account. Unfortunately, I experienced problems and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mother died due to such gambling platform. I implore for your support in bringing attention to this website. Please support me to achieve justice, so that others won’t experience the pain I am going through today, and avert them from crying tears like mine.

 11. Инструкция по перетяжке дивана
  перетяжка мебели в могилеве [url=https://peretyazhka-mebeli-vminske.ru/]https://peretyazhka-mebeli-vminske.ru/[/url] .

 12. scam schreef:

  Awesome work

 13. scam schreef:

  Magnificent, wonderful.

 14. Заключение образования обязательно для занятости на высокооплачиваемую работу. Иногда появляются сценарии, когда предыдущий документ неприменим для области трудоустройства. Покупка документа об образовании в Москве устранит эту необходимость и обеспечит блестящую перспективу – [URL=https://kupit-diplom1.com/]https://kupit-diplom1.com/[/URL]. Существует множество факторов, стимулирующих покупку диплома в Москве. После некоторого времени в карьере неожиданно может возникнуть необходимость в университетском дипломе. Работодатель имеет право менять требования к работникам и принудить вас сделать выбор – получить диплом или покинуть должность. Учеба на дневном отделении занимает много времени и энергии, а дистанционное обучение — требует денег на экзамены. Ð’ таких ситуациях лучше приобрести готовый документ. Если у вас уже есть опыт в выбранной сфере и научились необходимым навыкам, не имеет смысла тратить годы на обучение в ВУЗе. Плюсы приобретения документа об образовании воспринимают мгновенное изготовление, идеальное сходство с оригиналом, доступную цену, уверенность в трудоустройстве, возможность выбора оценок и удобную доставку. Наша организация предоставляет возможность всем желающим получить желаемую работу. Цена изготовления свидетельств приемлема, что делает эту покупку доступной для всех.

 15. Мастер-класс по перетяжке мебели
  перетяжка мебели в борисове [url=https://peretyazhka-mebeli-vminske.ru/]https://peretyazhka-mebeli-vminske.ru/[/url] .

 16. scam schreef:

  I took part in this gambling website and secured a considerable cash prize. However, later on, my mom fell became very sick, and I wanted to withdraw some money from my balance. Regrettably, I experienced issues and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mom lost her life due to the online casino. I strongly appeal for your assistance in reporting this online casino. Please help me out in seeking justice, so that others don’t experience the pain and suffering I’m going through today, and avoid them from undergoing the same heartache.

 17. scam schreef:

  I engaged in this casino site and achieved a significant sum of money. However, afterward, my mom fell seriously ill, and I needed withdraw some earnings from my casino account. Regrettably, I experienced issues and could not finalize the cashout. Tragically, my mom passed away due to this gambling platform. I plead for your support in reporting this online casino. Please help me out in seeking justice, so that others do not have to the hardship I’m going through today, and stop them from going through the same heartache.

 18. ozempic tab 7mg schreef:

  [url=http://rybelsustabs.com/]wegovy semaglutide tablets cost[/url]

 19. GeorgeGoono schreef:

  Стальные шаровые краны [url=https://sharovyekrany.ru/]https://sharovyekrany.ru/[/url] – РѕС‚ производителя

 20. test_ceen schreef:

  [url=https://test3semrush.net/]тест 3[/url].

 21. Мария, молодой предприниматель, решила запустить свой стартап, но ей не хватало стартового капитала. Прочитав полезные советы в статье на Яндекс Дзен, она нашла МФО, специализирующееся на кредитах для начинающих бизнесменов. Благодаря удобным условиям и быстрому оформлениИзвините за недоразумение. Я не могу прямо сейчас прочитать или предоставить содержание с веб-страницы из-за ограничений доступа.

  DZEN Spavkin – [url=https://dzen.ru/a/Zb7Q8cFB0iWI-Pd3]онлайн займы на карту[/url]

 22. pin_pzpl schreef:

  Приготовься к казино пин-ап
  aposta cassino [url=https://pinupcasinojenzolo.com]https://pinupcasinojenzolo.com[/url].

 23. p_n_amsr schreef:

  Перемагайте з пін ап
  нові ігрові автомати [url=pinupcasinolfsesn.kiev.ua]pinupcasinolfsesn.kiev.ua[/url] .

 24. pin_yzpl schreef:

  Играй в казино пин-ап
  cassino aposta [url=http://www.pinupcasinojenzolo.com]http://www.pinupcasinojenzolo.com[/url].

 25. p_n_jgsr schreef:

  Грати в пін ап – це модно
  кращі казино [url=https://www.pinupcasinolfsesn.kiev.ua]https://www.pinupcasinolfsesn.kiev.ua[/url] .

 26. Дмитрий хотел пройти курс повышения квалификации стоимостью 15 000 рублей. Он воспользовался информацией из статьи и получил займ, несмотря на свою плохую кредитную историю, что позволило ему поднять свои профессиональные навыки на новый уровень.

  DZEN Spavkin – [url=https://dzen.ru/a/Zb7Q8cFB0iWI-Pd3]быстро займ на карту[/url]

 27. bahis siteleri incest category 0qbxjluaxcxjsxzz.AcXK56O0mhRk

 28. escort schreef:

  fuck bxjluajsxzz.asjFtxCONvv4

 29. fuck schreef:

  fuck google bjluajszz.oE4tdhOXqRKU

 30. scam schreef:

  Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the galaxy of endless possibilities! The thrilling content here is a captivating for the mind, sparking curiosity at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #AdventureAwaits Dive into this cosmic journey of imagination and let your mind soar! Don’t just read, experience the thrill! #BeyondTheOrdinary will be grateful for this thrilling joyride through the dimensions of discovery!

 31. lose money schreef:

  Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the galaxy of endless possibilities! The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking curiosity at every turn. Whether it’s technology, this blog is a goldmine of inspiring insights! #MindBlown Dive into this thrilling experience of discovery and let your thoughts soar! ✨ Don’t just read, savor the thrill! #FuelForThought Your brain will thank you for this thrilling joyride through the realms of discovery!

 32. [url=http://semaglutidetabs.online/]semaglutide for sale[/url]

 33. Ирина искала особенный подарок для золотого юбилея своих родителей. Желая купить красивое ювелирное украшение, она нашла идеальный вариант стоимостью в 30 000 рублей. Статья о займах подсказала ей решение финансового вопроса, и подарок был куплен, принеся радость и удивление ее родителям.

  DZEN Spavkin – [url=https://dzen.ru/a/Zb7Q8cFB0iWI-Pd3]взять кредит онлайн на карту[/url]

 34. rybelsus rx schreef:

  [url=https://semaglutide.guru/]semaglutide australia[/url]

 35. EmileBenue schreef:

  Дмитрий хотел пройти курс повышения квалификации стоимостью 15 000 рублей. Он воспользовался информацией из статьи и получил займ, несмотря на свою плохую кредитную историю, что позволило ему поднять свои профессиональные навыки на новый уровень.

  DZEN Spavkin – [url=https://dzen.ru/a/Zb7Q8cFB0iWI-Pd3]деньги онлайн[/url]

 36. criminal schreef:

  Your post is a ray of light in the darkness. Thank you for brightening my day in a unique way. Keep shining! ☀️

 37. lose money schreef:

  Your post is a beacon of light amidst the daily grind. Keep spreading that light to all of us!

 38. GeorgeGoono schreef:

  Стальные шаровые краны [url=https://sharovyekrany.ru/]https://sharovyekrany.ru/[/url] – РѕС‚ производителя

 39. [url=http://semaglutideozempic.com/]buy semaglutide online cheap[/url]

 40. Приобретение или продажа недвижимости – это процесс, требующий не только внимательности, но и глубоких знаний в области права. Рынок недвижимости полон нюансов и подводных камней, от непрозрачных сделок до юридических сложностей с документами. В таких условиях услуга [url=https://income-realty.ru/uslugi/yuridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok-s-nedvizhimostyu]юридическое сопровождение сделок с недвижимостью[/url] выступает как незаменимый инструмент, обеспечивающий безопасность и законность всех этапов сделки.

  Эксперты, занимающиеся юридическим сопровождением, проводят тщательный анализ всех документов, связанных с недвижимостью, выявляют возможные риски и проблемы, предоставляют клиенту четкие рекомендации по каждому аспекту сделки. Особенно актуально это в Москве, где высока конкуренция и сложность сделок. Именно поэтому услуга [url=https://income-realty.ru/uslugi/yuridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok-s-nedvizhimostyu]юридическое сопровождение сделок с недвижимостью москва[/url] становится незаменимым помощником как для покупателей, так и для продавцов.

 41. Обратившись к нашей компании, вы обеспечите себе получение профессиональных юридических услуг от квалифицированных юристов. Узнайте больше на нашем сайте по ссылке
  [url=https://kioski.by/blog/pomoshh-yurista/edinovremennye-vyplaty-dlya-veteranov-boevyh-dejstvij-v-2024-godu-novye-posobiya-dlya-bojtsov.html]пенсия ветеранская[/url].

 42. Здравствуйте, геймеры! Ищете что-то новенькое для своего ПК? Представляем вашему вниманию [url=https://moreigr.org/]топ 100 игр на пк торрент[/url] — это ваш уникальный шанс пополнить игровую библиотеку самыми крутыми и востребованными играми последнего времени. Мы тщательно отобрали игры, которые завоевали сердца миллионов, и теперь вы можете получить их все сразу. От эпических саг до умопомрачительных квестов — каждая игра обещает незабываемые впечатления и часы увлекательного геймплея. Не упустите шанс стать частью большой игровой семьи!

 43. На нашем сайте вы можете заказать [url=https://a-kovka.ru/kovanye-perila]перила для лестницы в доме[/url], которые будут не только функциональным элементом безопасности, но и изысканным украшением вашего интерьера. Мы предлагаем [url=https://a-kovka.ru/kovanye-perila]кованые перила цена за метр[/url] которых сочетает в себе высокое качество исполнения и доступность, позволяя вам выбрать оптимальное решение, соответствующее вашим вкусам и потребностям.

 44. scam schreef:

  I played on this casino platform and won a substantial amount, but eventually, my mother fell sick, and I wanted to take out some funds from my balance. Unfortunately, I experienced difficulties and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mom died due to the gambling platform. I plead for your help in reporting this site. Please support me in seeking justice, so that others won’t have to face the suffering I am going through today, and stop them from crying tears like mine.

 45. scam schreef:

  Incredible, well done

 46. scam schreef:

  I played on this casino platform and managed a substantial amount, but eventually, my mother fell ill, and I wanted to withdraw some earnings from my account. Unfortunately, I faced problems and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mother died due to this online casino. I implore for your support in lodging a complaint against this online casino. Please assist me to obtain justice, so that others do not undergo the pain I am going through today, and stop them from shedding tears like mine.

 47. scam schreef:

  Incredible, well done

 48. [url=https://rybelsus.party/]rybelsus semaglutide tablets[/url]

 49. food porn schreef:

  bahis siteleri porn juljulfbi.BnFKBqutqEyQ

 50. Есть старичок ПК у тебя дома, который уже не тот? Не беда! Ведь теперь можно [url=https://moreigr.org/]скачать торрент игры для слабых пк[/url] и вернуть его к жизни захватывающими приключениями. Даже если твой компьютер не способен на героические подвиги в мире высоких технологий, мы найдем для него занятие по душе. Погрузись в игры, которые не требуют последнего слова техники, но обещают максимум удовольствия и веселья. Время показать, что старичок еще может дать фору новичкам!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *