Gaat het (natuur)recht zegevieren!? (achtergrondinformatie)

Festival in broedseizoen Hart voor het Twiske vindt het onbegrijpelijk dat een ontheffing voor de Wet NatuurBescherming is verleend aan festival het Lentekabinet. Het festival vindt plaats op 4 en 5 juni in het Twiske, een Natura 2000 gebied met Vogelrichtlijn, midden in het broedseizoen. Het Twiske maakt deel uit van het Europees beschermde Natura […]

Read More

Gaat het (natuur)recht zegevieren!?

Ondanks 7000 handtekeningen, ondanks een meerderheid in de raad, gaf de Provincie Noord-Holland op 9 mei jl. een natuurvergunning voor 5 jaar aan het Lentekabinet. Oostzaan verstrekte een Omgevingsvergunning en Evenementenvergunning. Festival het Lentekabinet met 32.000 bezoekers staat gepland op 4 en 5 juni. Het vindt plaats in het Twiske, een Europees Natura2000-gebied, midden in […]

Read More

Kort geding om Zomerkabinet alsnog te verbieden: ’We betreuren dat het zover heeft moeten komen’

Frans van den Berg Zaterdag 7 augustus 2021 om 14:50 In een kort geding wil de Stichting Hart voor het Twiske voorkomen dat het Zomerkabinet op 4 en 5 september doorgaat. Daarnaast is een rechtszaak aangevraagd om de vergunning voor het festival voor de komende vijf jaar in te trekken. Onlangs gaf de Omgevingsdienst Noord-Holland […]

Read More

Petitie tegen festivals en vakantiepark in het Twiske massaal getekend!

Burgers komen in opstand tegen plannen van de gemeente Oostzaan om overnachtingen en festivals mogelijk maken in het Twiske. De Ontwerp-omgevingsvisie is hiervoor de eerste stap. Daarna volgt een wijziging in het paraplubestemmingsplan, waar dan geen inspraak over mogelijk is. Stichting Hart voor het Twiske en PlatformTwiskeGeenPretpark slaan alarm, en start een petitie in mei […]

Read More