Geluidshinder festival Pleinvrees

In het plaatselijke weekblad van Landsmeer is een reactie geplaatst van een omwonende in de rubriek ‘Mag ik even’ over het zeer aanwezige festivalgeluid. Dit is de eerste keer dat het festival Pleinvrees in het Twiske wordt georganiseerd. Een goed visitekaartje? Lees het originele artikel

Read More

Vleermuisexcursie

 Vleermuisdeskundige Jan Boshamer neemt vrijdag 22 september geïnteresseerden mee op vleermuisexcursie in het Twiske. Hij probeert na een inleiding tijdens een wandeling verschillende soorten vleermuizen met een ultrasoon-geluid-ontvanger (een zogenaamde bat-detector) te laten belu  isteren. Met een sterke lamp kunnen ze ook gezien worden. Lees verder …   Grootoor

Read More

Verslag vergadering “Natuurplatform” Twiske

Het Natuurplatform Twiske komt in principe 2 maal per jaar samen. De leden van het platform bestaan uit lokale (natuur) belangengroepen en de beheerder van het gebied (RNH). Stichting Hart voor het Twiske is permanent lid van het platform. Het verslag wordt opgemaakt door de beheerder. Dit verslag is van de bijeenkomst op 19 april […]

Read More

Nieuw muziekfestival Pleinvrees

Met het komende festival Pleinvrees heeft het Twiske het maximale aantal festivals van 3 per jaar bereikt. Dit is bepaald door het recreatieschap Twiske-Waterland. De festivals zijn noodzakelijk voor de inkomsten van het recreatieschap. Stichting Hart voor Het Twiske blijft zich echter inzetten om het aantal grootschalige evenementen in het Twiske te beperken. De organisatie […]

Post Tagged with ,
Read More