Protest tegen plannen ‘camping’ in Twiske

Wij protesteren tegen een ‘camping’ in het Twiske.

Samen met Platform Twiske Geen Pretpark protesteren wij tegen de plannen voor de bouw van een ‘camping’ in het Twiske. Deze is gepland aan de Haven, met 25 plaatsen pal aan de kwetsbare Stooterplas.

Dit is geen camping maar een klein vakantiepark

Allereerst vinden wij dat er geen camping is gepland, maar een klein vakantiepark. Er komen geen tenten of caravans maar lodges en grote safaritenten. De lodges zijn bouwwerken van 10 x 4 meter die weliswaar op wielen staan maar door betimmering niet verrijdbaar zijn. Het zijn dus feitelijk vakantiewoningen. Daar kan men het hele jaar door verblijven – ook in de winter.

Schade aan de natuur

Dit betekent het jaar rond belasting voor de natuur, niet alleen in het broedseizoen (van maart t/m september), wanneer rust cruciaal is voor vogels, maar ook in de winter. Dan is de Stooterplas een nu nog redelijk veilige pleisterplaats voor tienduizenden smienten, een bijzondere, beschermde soort, die van alle kanten wordt bedreigd. Wij protesteren tegen een vakantiepark in het Natura2000-gebied het Twiske omdat we schade aan de natuur willen voorkomen. 

Het hek is dan van de dam

Ook protesteren wij tegen deze plannen omdat we een sneeuwbaleffect willen voorkomen. Nu nog is overnachten in het Twiske verboden. Als de camping ontheffing zou krijgen, is dit algemene verbod  van tafel. Het schept een precedent voor anderen, bijvoorbeeld voor grootschalige dance-festivals. Zo wil Welcome to the Future uitbreiden naar drie of meer dagen met muziek tot diep in de nacht en met kampeerplaatsen voor duizenden bezoekers. Dat zou enorme overlast brengen voor omwonenden en zelfs een mokerslag zijn voor de natuur in dit kwetsbare Natura2000-gebied.

Hart voor het Twiske from Lokale Omroep Landsmeer on Vimeo.

15 april neemt Oostzaan een besluit. Kom ook!

Op 21 maart vergaderde het recreatieschap Twiske over een camping bij Twiske Haven. Sandra Krens en Oliver Tan van Hart voor het Twiske en José Berkhof van Platform Twiske geen Pretpark hebben hun bezwaren daar ingesproken.

Op 25 maart zou de gemeente Oostzaan een ‘principebesluit’ nemen. Als de gemeenteraad besluit dat een camping mogelijk moet zijn, zal een bestemmingsplanwijziging worden aangevraagd. Wij hebben de raadsleden  erop gewezen dat er een degelijke, onafhankelijke toets nodig is om verstoring van de natuur uit te sluiten. De raad heeft toen besloten het besluit uit te stellen. Uitstel is echter geen afstel: het onderwerp staat nu op de agenda voor 15 april.

Wij zijn erbij. U ook? Hoe meer mensen hun zorg uiten, hoe overtuigender we overbrengen dat een vakantiepark onacceptabel is voor iedereen die het Twiske liefheeft!

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen daar waar mogelijk onze stem laten horen.

Meer informatie

Ook Groenlinks en Partij voor de dieren van Zaanstad en Amsterdam zijn tegen overnachtingen in het Twiske.

Artikel Zaanstadnieuws

Artikel Noordhollands Dagblad

Artikel Het Parool

U kunt de stukken van de camping inzien op de deze site van de gemeente Oostzaan.

Post Tagged with ,