Raadsvragen over Welcome to the Future

september 2019

De fractie van CDA Oostzaan heeft haar college schriftelijke vragen gesteld over Welcome to the Future, met name over het standpunt van Recreatieschap Twiske-Waterland. Het CDA wees daarbij onder meer op de ecologische impact van zulke massale evenementen, het huidige verbod op overnachtingen en de stikstofproblematiek.

Zij zullen vervolgvragen stellen, want lang niet alle vragen werden volledig, helder of eenduidig beantwoord. De antwoorden kunt u hier lezen

Ook de fracties van Groen Links en D66 Landsmeer hebben hun college schriftelijke vragen gesteld over Welcome to the Future. Deze vragen vindt u hier. Zij hebben nog geen antwoorden ontvangen.